en  fr  de

REPA in Dänemark

Diese Länderseite bietet einen Überblick über Entwicklungen in Dänemark und über Materialien, die auf Danish verfügbar sind.

REPT og pluralistiske tilgange til sprog og kulturer i Danmark

country

Denne side opsummerer værktøjer, der har været under udvikling siden 2004 i det såkaldte REPT-projekt. REPT står for Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer. Siden giver et overblik over udviklingerne i Danmark samt links til undervisningsmaterialer på dansk.

REPT - et overblik:

Hvad handler det om? REPT beskriver, hvad interkulturelle og flersprogede kompetencer er, samt hvordan disse konkret kan styrkes gennem såkaldte pluralistiske tilgange til sprog og kultur. REPT bidrager derigennem i høj grad til at opnå de mål, som Europarådet har fremført inden for feltet sprog- og kulturpædagogik. 

Hvad er pluralistiske tilgange? Begrebet pluralistiske tilgange til sprog og kulturer refererer til didaktiske metoder, som bruger undervisnings- og læringsaktiviteter, der tager udgangspunkt i flere sproglige og kulturelle varieteter (dvs. mere end én) for at styrke interkulturelle og flersprogede kompetencer.  Dette står i modsætning til… mere.

Hvem burde vide noget om REPT? Principielt alle lærere i alle fag, der interesserer sig for flersproget og interkulturel pædagogik, undervisere på læreruddannelsen, beslutningstagere, curriculum designere, lærebogsforfattere.  

REPT tilbyder:
• en systematisk opstilling og beskrivelse af kompetencer og resurser (viden, færdigheder, holdninger), som kan styrkes i rammen af en flersproget og interkulturel pædagogik... mere
• en database med undervisningsmateriale
• et online-efteruddannelsesprogram (som kan bruges som selvstudie eller i undervisningen)

På hvilken måde kan REPT-projektet bidrage til sproglæring i Danmark? 

Folkeskolens formålsparagraf fastlægger: “Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: […] gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer”. I Danmark tilbydes elever fra skoleår 2014/15 engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse. I gymnasiet findes faget Almen sprogforståelse, og der er for nyligt initieret et projekt for at integrere almen sprogforståelse i folkeskolen. 

Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer (REPT) kan i Danmark spille en central rolle i sammenhæng med faget Almen Sprogforståelse. Derudover kan REPT i sprogundervisningen bruges som et supplement til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. 

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog skalerer færdighederne inden for ét sprog i form af kompetenceniveauer, men operationaliserer ikke dennes rationale om interkulturelle og flersprogede kompetencer. REPT tager afsæt i begrebet om flersproget og interkulturel kompetence, der er udviklet i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, og stiller værktøjer til rådighed for lærere, beslutningstagere, curriculumdesignere og lærebogsforfattere til at implementere en interkulturel og flersproget pædagogik.

Undervisningsmaterialer 

Børn i verden

Førstehåndsindtryk

Norden i bio

Ordleg

Sprog og samfund

Events 

26.9.2014, "Hvad er en pluralistisk tilgang til sprog og kulturer – og hvad skal vi med en sådan?", Petra Daryai-Hansen, SPROGPÆDAGOGIK PÅ KRYDS OG TVÆRS,  Aarhus Universitet, Campus Emdrup, ECML DK

14.-15.11.2013, TaC, DELA-NOBA, Reykjavik

17.1.2013 "REPT: et værktøj til at uddanne verdensborgere." Oplægsholder: Petra Daryai-Hansen. Seminar på DPU.  

21.6.2012 "Plurilingual and Intercultural Competences. Descriptors and Teaching Materials". Oplægsholder: Petra Daryai-Hansen. Workshop på DPU.  

Publikationer

Petra Daryai-Hansen (2012), "REPT: Et værktøj til at uddanne verdensborgere". Sprogforum 55 (2012), s. 46-52.  

Ellen Farr, Lilian Rohde, Lone Smidt (2008), Klædt på til verden - en håndbog til undervisere om interkulturel kompetence. Geografforlaget.

Kontakt 

Frits Overgaard Sørensen, ECML Kontaktpunkt Danmark

contactpoint@ecml.dk, tlf. +45 8716 3521

 

Petra Daryai-Hansen, Ph.d.

Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet / Tysk

pdh@ruc.dk, tlf. +45 2628 3730                                                                                                             

Andre kontakter og netværker

Global Skole - Internationale dimensioner i undervisningen, Ellen Farr

Skolen i verden - idéer til at gøre skolen mere international, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Natalja Stobbe, CBS, undersøger hvilke kompetencer, der er behov for i en dansk-tysk virksomhedssammenhæng. Hendes speciale tager afsæt i Byram (1997), Deardorff (2006) og Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer for at operationalisere begrebet interkulturelle kompetencer. Link til specialet

DELA-NOBA: Developing the Language Awareness/Eveil aux langues Approach in the Nordic-Baltic Countries, Nordplus Horizontal 

Ansvarlig for indholdet: Frits Overgaard Sørensen, ECML Kontaktpunkt Danmark, og Petra Daryai-Hansen

Vi ville være glade for din medvirken i denne side! Henvend dig til dit nationale kontaktpunkt!