Ein Referenzrahmen für plurale Ansätze
   zu Sprachen und Kulturen

FREPA og fleirtöluaðferðirnar

Yfirlit yfir FREPA

Um hvað snýst FREPA?  Í FREPA er að finna ítarlegar lýsingar á fjöltyngdri og fjölmenningarlegri menntun sem best er að þróa með aðferðafræði tungumálalegrar og menningarlegrar fjölhyggju.  Þess vegna skipar FREPA þýðingarmikinn sess við að ná menntunarmarkmiðum Evrópuráðsins á sviði tungumála og menningar.

Hvað er aðferðafræði menningarlegrar og tungumálalegrar fjölhyggju? 

Hverjir ættu að vita um FREPA? Allir kennarar sem hafa áhuga á fjöltyngdri og fjölmenningarlegri menntun, án tillits til þess hvaða fag þeir kenna.  Einnig þeir sem  sjá um að þjálfa kennara, stefnumótendur, þeir sem koma að gerð námskrár og kennsluáætlana sem og höfundar kennslubóka. 

FREPA býður upp á:

• kerfisbundna lýsingu á hæfni og úrræðum (þekkingu, færni og viðhorfum) sem þróa ætti  innan ramma fjöltyngdra og fjölmenningarlegra kennsluhátta
gagnagrunn þar sem er að finna kennsluefni til notkunar á netinu 
• æfingapakka á netinu til notkunar við þjálfun nýútskrifaðra og starfandi kennara

Aðferðafræði menningarlegrar og tungumálalegrar fjölhyggju 

Með hugtakinu aðferðafræði menningarlegrar og tungumálalegrar fjölhyggju er vísað til aðferðafræði sem felur í sér að notuð eru nokkur (eða allavega fleiri en eitt) tungumál eða menningarafbrigði samtímis meðan á kennslunni stendur. Þessi aðferð er til mótvægis við kennslu sem kalla mætti „einhliða”, en þar einskorðast aðferðafræðin við eitt tungumál eða menningu án samhengis við önnur tungumál eða menningu (einhliða). Einhliða aðferðir af þessu tagi voru sértaklega hafðar í hávegum þegar tungumálakennsla, sem einungis fór fram á tungumálinu sem kenna átti og síðar „samskipta“ aðferðir voru þróaðar. Allar þýðingar eða tengingar við móðurmálið voru bannaðar í tungumálakennslunni. 

Á síðastliðnum þrjátíu árum hafa orðið til fjórar aðferðir við tungumálakennslu þar sem notuð er aðferðafræði fjölhyggju. 

Hvers vegna er áhersla lögð á hæfni og úrræði?

Hugtakið „hæfni” ber að skilja á eftirfarandi hátt: 

 • Hæfni tengist að því að geta leyst úr aðstæðum og flóknum verkefnum sem eru mikilvæg í samfélaginu. Verkefnin sem hafa verið skilgreind og hafa samfélagslega þýðingu;
 • Hæfnisuppbyggingu má líkja við talsvert flókið nám;
 • Til að öðlast hæfni er þörf á  ýmiskonar innri úrræðum (yfirleitt blöndu af þekkingu, viðhorfum og færni) og ytri úrræðum (orðabókum, leiðbeinendum, o.s.frv.).

Í lýsingu FREPA á hæfni og úrræðum kemur fram að þau tengjast í grundvallaratriðum tveimur þekkingarsviðum:

 1. Hæfni til samhliða munnlegra og menningarlegra samskipta við framandi aðstæður (þar sem þú ert öðruvísi).
 2. Hæfni til að læra mörg tungumál og menningarafbrigði með aðferðafræði tungumálalegrar og menningarlegrar fjölhyggju. 

FREPA hefur skilgreint úrræði sem notuð eru til að öðlast þessa hæfni. Þessum úrræðum er lýst á eftirfarandi hátt.  

Úrræði ( þekking, viðhorf og færni): 

Hugtakið úrræði er yfirleitt notað yfir hæfni sem einstaklingurinn býr yfir innra með sér.  

Hægt er að kenna uppbyggingu innri úrræða (sem og hvernig nota á utanaðkomandi úrræði) við aðstæður/úrlausn verkefna sem eru allavega að hluta til tekin úr samhengi

Með hæfni er yfirleitt alltaf átt við félagslega færni og þarfir einstaklingsins. Úrræði á hinn bóginn virðast frekar heyra undir vitsmuna- (og þróunar-) sálfræði. Samkvæmt þessum skilningi er það einmitt hæfnin sem þarf að nota þegar tekið er til við úrlausn verkefnis. 

Hvað sem því líður, eru það sennilega úrræðin sem maður getur að einhverju leyti aðgreint og skráð. Skilgreint þau eftir mikilvægi og unnið með þau við kennsluna. 

Aðgengi að lista FREPA yfir skilgreiningar

Skilgreiningarnar eru aðgengilegar á mismunandi hátt og á mismunandi tungumálum: 

 • Þær er að finna á þessari heimasíðu og með því að nota beina tengingu úr texta við internetið er upplýsingaöflunin gerð auðveldari. 
  Þú getur séð skilgreiningarnar annaðhvort á ensku (smelltu á Descriptors flipann efst á síðunni), á frönsku með því að smella á Descrtipteurs flipann, eða á þýsku með því að smella á Deskriptoren flipann. 
 • Skilgreiningarnar eru hluti af FREPA skjalinu – Hæfni og úrræði     
  Sjá undir flipanum Components (enska)/ Éléments (franska) og Insturmente (þýska) efst á síðunni.
 • Skilgreiningarnar er einnig að finna á vefútgáfu FREPA – Tafla með skilgreiningum, sem tekur yfir alla námskrána. Textinn er líka með beina tengingu við internetið sem og myndræna framsetningu þar sem hver þáttur í töflunni er tengdur við námskrá nemandans. 
  Sjá undir flipanum Components (enska) , Éléments (franska), Instrumente (þýska) efst á blaðsíðunni. 

Gagnagrunnurinn

FREPA gagnagrunnurinn – kennsluefni á netinu – býður upp á kennsluefni þar sem notuð er aðferðafræði menningarlegrar og tungumálegrar fjölhyggju

Markmiðið með þessu safni af kennsluefni, þar sem er að finna tillögur á mismunandi tungumálum, er að einfalda aðgengi að því sem fram fer í kennslustofunni. Þetta mun hjálpa nemendum að ná tökum á þekkingu, færni og viðhorfum sem eru þeir þættir sem ramminn skilgreinir sem úrræði og hægt er að byggja upp með aðferðarfræði fjölhyggju. Allt kennsluefni sem mælt er með hefur beina tilvísun í úrræðin sem er að finna í FREPA rammanum.  

Hægt er að skoða gagnagrunninn annaðhvort á ensku (flipinn Teaching materials efst á síðunni) eða á frönsku (flipinn Matériaux didactiques).

Æfingapakki á netinu

Á netinu er að finna æfingapakka fyrir  kennara (kennaranema) sem hafa áhuga á að stunda sjálfsnám í aðferðafræði menningarlegrar og tungumálegrar fjölhyggju og notkun FREPA kennsluefnisins. Kennarar geta notað efnið bæði við undirbúning kennslunnar sem og á kennslutíma.

Æfingapakkinn skiptist í 4 hluta

0. Uppgötvunarhlutinn 

Markmiðið með þessum hluta er að gefa þátttakendunum tækifæri til að vinna verkefni eins og þeir væru nemendur. Með því gefst þeim tækifæri til að uppgötva aðferðafræði menningar og tungumálalegrar fjölhyggju og tenginguna við hugmyndafræði fjöltyngi og fjölmenningarþekkingar, sem og aðferðirnar sem FREPA leggur til.

1. FREPA og stefna í tungumálakennslu ?

Þessi hluti gerir tungumálasérfræðingum kleyft að skoða hvernig  FREPA virkar í tungumálakennslu í skólum í dag, sérstaklega hvað varðar námsmarkmið.

2. Mér gengur illa með kennsluna.. hvernig getur frepa nýst mér ?  

Í þessum hluta fá kennarar aðstoð við að skipuleggja raunhæfa notkun á FREPA og nýta sér aðferðafræði menningarlegrar og tungumálalegrar fjölhyggju. Skoðuð eru ýmis  vandamál sem upp koma við kennslu og almenn kennslufræðileg atriði sem líklegt er að kennarar finni fyrir í vinnu sinni.

3. Mig langar að vinna verkefni með nemendum mínum... Hvernig getur FREPA nýst mér? 

Í þessum hluta er kennurum hjálpað við að nota FREPA rammann og aðferðafræði menningarlegrar og tungumálalegrar fjölhyggju við að búa til og inna af hendi tungumála- og menningartengd verkefni fyrir bekkinn eða skólann. 

Hægt er að nálgast æfingapakkann annaðhvort á ensku (flipinn Teaching materials efst á síðunni) eða á frönsku (flipinn Marériaux didactiques).