en  fr  de

REPA in Polen

Diese Länderseite bietet einen Überblick über Entwicklungen in Polen und über Materialien, die auf Polnisch verfügbar sind.

FREPA oraz pluralistyczne podejścia w Polsce

Ogólna charakterystyka Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur  (FREPA) oraz pluralistycznego podejścia w Polsce. Materiały dostępne w języku polskim.

Ogólna charakterystyka System opisu pluralistycznych  podejść do języków i kultur  (FREPA):

Czym jest System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur? Jest to szczegółowy  opis oraz praktyczne zasady wykorzystania kompetencji i zasobów dotyczących różnojęzyczności i międzykulturowości, które mogą być stosowane w nauczaniu jako  „pluralistyczne podejścia”. Dzięki temu System opisu (...) w praktyczny sposób przyczynia się do promowania celów edukacyjnych zalecanych  przez Radę Europy odnośnie polityki dotyczącej języków i kultury. 

Co to jest pluralistyczne podejścia? Termin pluralistyczne podejścia odnosi się do podejść dydaktycznych, które wykorzystują działania w kierunku jednoczesnego nauczania/uczenia się kilku(więcej niż jednego) języków lub poznawanie kilku kultur (więcej niż jednej). W opozycji do tego typu podejścia jest … Dodatkowe informacje

Kto powinien znać System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA)? Nauczyciele wszelkich przedmiotów zainteresowani nauczaniem różnojęzycznym i międzykulturowym, szkoleniowcy odpowiedzialni za kształcenie nauczycieli, przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją, twórcy programów nauczania i pomocy edukacyjnych.

System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA) zawiera:

  • Szczegółowy opis kompetencji i zasobów  -  wiedza, umiejętności oraz postawy, które należy rozwijać w ramach edukacji różnojęzycznej i międzykulurowej...
    Dodatkowe informacje...
  • Bazę danych dostępną w wersji elektronicznej zawierającą materiały dydaktyczne
    Dodatkowe informacje...
  • Zestaw szkoleniowy dla nauczycieli (będących dopiero w trakcie zdobywania kwalifikacji nauczycielskich lub doskonalących się zawodowo)
    Dodatkowe informacje...

FREPA w Polsce

Przy współpracy z Punktami kontaktowymi CELV w poszczególnych krajach program ten ma na celu upowszechnienie narzędzi jakie powstały w ramach projektu FREPA - A Framework of Reference for Pluralistic Approaches – System opisu pluralistycznego podejścia do języków i kultur – rozwijającego kompetencje uczniów na każdym poziomie edukacji w dziedzinie wielojęzyczności i wielokulturowości.

W repozytorium FREPA można znaleźć opis kompetencji i zasobów, bazę materiałów dydaktycznych dostępną on-line oraz zestaw szkoleniowy. Projekt ma ułatwić dostęp do dokumentacji związanej z wszelkimi wydarzeniami i publikacjami upowszechniającymi narzędzia FREPA przygotowane przez przedstawicieli krajów biorących udział w niniejszym programie.

Najważniejszym założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz trenerów szkolących nauczycieli odnośnie założeń i korzyści jakie niesie ze sobą projekt FREPA, projekt, który realizuje cele polityki językowej Rady Europy. Program pozwala nabyć nowe umiejętności ułatwiające nauczycielom stosowanie pluralistycznego podejścia w nauczaniu języków oraz podnieść kompetencje związane z wielojęzycznością i wielokulturowością, szczególnie w przypadku języków społecznie defaworyzowanych.
W Polsce tematyka wielokulturowości i wielojęzyczności staje się coraz bardziej paląca, gdyż nauczyciele w codziennej pracy coraz częściej stykają się z uczniami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, czy to z imigrantami czy też z dziećmi reemigrantów. Działania systemowe związane z tego typu edukacją wciąż nie zaspokajają potrzeb pedagogów. Warto więc skorzystać z doświadczeń innych państw, w których udało się wdrożyć praktyczne rozwiązania, tak jak np.: w Szwajcarii czy w Hiszpanii.  

Narzędzia FREPA  w języku polskim

Narzędzia  FREPA w języku  polskim (linki w kolumnie po lewej stronie):
Dodatkowe informacje …

Przykłady materiałów edukacyjnych w języku polskim

Gwiazdecka E., Zielińska J.(2011): Baśniowy świat języków. Warszawa: Fundacja Aspekty.
Gwiazdecka E., Zielińska J.(2012): Językowe podróże Kota w Butach. Warczawa: Fundacja Aspekty.

Wydarzenia

Wielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole 
Warszawa, 5.-6.4.2013
Jak rozwijać kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe – prezentacja narzędzi projektu FREPA (A Framework for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures). Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, tel. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, ore@ore.edu.pl

Program konferencji Wielojęzyczność
Program warsztatow
Materiały w języku polskim wykorzystane na prezentacji o Pluralistycznych podejściach i o FREPA: Wykorzystajcie Power point "System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA) - Narzędzie proponowane przez Radę Europy". Przydatne będzie również ćwiczenie "Opowieść o myszce" i jego rozwiązanie corrigé.

Publikacje polskojęzyczne dotyczące Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur 

Candelier, Michel & Schröder-Sura, Anna (2012) : Wspieranie rozwoju kompetencji różnojęzycznych i międzykulturowych w klasie szkolnej. Języków Obcych w Szkole 4/2012, 4-11. http://www.jows.pl/node/322

Piotrowska-Skrzypek, Małgorzata (2011): Langues sans frontières: à travers les langues et les cultures vers un référentiel des compétences, ressources et micro-compétences plurielles (CARAP). Sowa, Magdalena (red.): L'interculturel en pratique, Seria 12/15, nr 1, Lublin, Werset, 39-49.
http://www.kul.pl/seria-12-15,art_28477.html

Doświadczenia związane z wykorzystaniem Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur

Dodatkowe informacje ...

Kontakt 

Osobą odpowiedzialną za projekt w Polsce jest:
Anna Susek - Samodzielny referent ds. języków romańskich
Wydział Edukacji Językowej Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa
48 -22 345 37 75
e-mail: anna.susek@ore.edu.pl.

Lub też prosimy o kontakt z Punktem kontaktowym w Polsce:
Ewa Wieczorek
Wydział Edukacji Językowej Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa
48-22 345 37 24
48-22 345 37 00
e-mail: ewa.wieczorek@ore.edu.pl

Inne kontakty

 http://www.frse.org.pl/

Odpowiedzialni za treść
Anna Susek

Zainteresowanych umieszczeniem publikacji na stronie prosimy o kontakt z Punktem kontaktowym.