en  fr  de

FREPA au Danemark

Cette page offre une vue d'ensemble des développement en Danemark ainsi que des matériaux disponibles en danois. Cette page n'est disponible que dans la langue du pays.

REPT og pluralistiske tilgange til sprog og kulturer i Danmark

country

Denne side opsummerer værktøjer, der har været under udvikling siden 2004 i det såkaldte REPT-projekt. REPT står for Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer. Siden giver et overblik over udviklingerne i Danmark samt links til undervisningsmaterialer på dansk.

REPT - et overblik:

Hvad handler det om? REPT beskriver, hvad interkulturelle og flersprogede kompetencer er, samt hvordan disse konkret kan styrkes gennem såkaldte pluralistiske tilgange til sprog og kultur. REPT bidrager derigennem i høj grad til at opnå de mål, som Europarådet har fremført inden for feltet sprog- og kulturpædagogik. 

Hvad er pluralistiske tilgange? Begrebet pluralistiske tilgange til sprog og kulturer refererer til didaktiske metoder, som bruger undervisnings- og læringsaktiviteter, der tager udgangspunkt i flere sproglige og kulturelle varieteter (dvs. mere end én) for at styrke interkulturelle og flersprogede kompetencer.  Dette står i modsætning til… mere.

Hvem burde vide noget om REPT? Principielt alle lærere i alle fag, der interesserer sig for flersproget og interkulturel pædagogik, undervisere på læreruddannelsen, beslutningstagere, curriculum designere, lærebogsforfattere.  

REPT tilbyder:
• en systematisk opstilling og beskrivelse af kompetencer og resurser (viden, færdigheder, holdninger), som kan styrkes i rammen af en flersproget og interkulturel pædagogik... mere
• en database med undervisningsmateriale
• et online-efteruddannelsesprogram (som kan bruges som selvstudie eller i undervisningen)

På hvilken måde kan REPT-projektet bidrage til sproglæring i Danmark? 

Folkeskolens formålsparagraf fastlægger: “Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: […] gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer”. I Danmark tilbydes elever fra skoleår 2014/15 engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse. I gymnasiet findes faget Almen sprogforståelse, og der er for nyligt initieret et projekt for at integrere almen sprogforståelse i folkeskolen. 

Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer (REPT) kan i Danmark spille en central rolle i sammenhæng med faget Almen Sprogforståelse. Derudover kan REPT i sprogundervisningen bruges som et supplement til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. 

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog skalerer færdighederne inden for ét sprog i form af kompetenceniveauer, men operationaliserer ikke dennes rationale om interkulturelle og flersprogede kompetencer. REPT tager afsæt i begrebet om flersproget og interkulturel kompetence, der er udviklet i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, og stiller værktøjer til rådighed for lærere, beslutningstagere, curriculumdesignere og lærebogsforfattere til at implementere en interkulturel og flersproget pædagogik.

Undervisningsmaterialer 

Børn i verden

Førstehåndsindtryk

Norden i bio

Ordleg

Sprog og samfund

Events 

26.9.2014, "Hvad er en pluralistisk tilgang til sprog og kulturer – og hvad skal vi med en sådan?", Petra Daryai-Hansen, SPROGPÆDAGOGIK PÅ KRYDS OG TVÆRS,  Aarhus Universitet, Campus Emdrup, ECML DK

14.-15.11.2013, TaC, DELA-NOBA, Reykjavik

17.1.2013 "REPT: et værktøj til at uddanne verdensborgere." Oplægsholder: Petra Daryai-Hansen. Seminar på DPU.  

21.6.2012 "Plurilingual and Intercultural Competences. Descriptors and Teaching Materials". Oplægsholder: Petra Daryai-Hansen. Workshop på DPU.  

Publikationer

Petra Daryai-Hansen (2012), "REPT: Et værktøj til at uddanne verdensborgere". Sprogforum 55 (2012), s. 46-52.  

Ellen Farr, Lilian Rohde, Lone Smidt (2008), Klædt på til verden - en håndbog til undervisere om interkulturel kompetence. Geografforlaget.

Kontakt 

Frits Overgaard Sørensen, ECML Kontaktpunkt Danmark

contactpoint@ecml.dk, tlf. +45 8716 3521

 

Petra Daryai-Hansen, Ph.d.

Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet / Tysk

pdh@ruc.dk, tlf. +45 2628 3730                                                                                                             

Andre kontakter og netværker

Global Skole - Internationale dimensioner i undervisningen, Ellen Farr

Skolen i verden - idéer til at gøre skolen mere international, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

Natalja Stobbe, CBS, undersøger hvilke kompetencer, der er behov for i en dansk-tysk virksomhedssammenhæng. Hendes speciale tager afsæt i Byram (1997), Deardorff (2006) og Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer for at operationalisere begrebet interkulturelle kompetencer. Link til specialet

DELA-NOBA: Developing the Language Awareness/Eveil aux langues Approach in the Nordic-Baltic Countries, Nordplus Horizontal 

Ansvarlig for indholdet: Frits Overgaard Sørensen, ECML Kontaktpunkt Danmark, og Petra Daryai-Hansen

Vi ville være glade for din medvirken i denne side! Henvend dig til dit nationale kontaktpunkt!