A framework of reference for pluralistic approaches

REPT og pluralistiske tilgange til sprog og kulturer i Danmark

Denne side opsummerer værktøjer, der har været under udvikling siden 2004 i det såkaldte REPT-projekt. Denne side opsummerer værktøjer, der har været under udvikling siden 2004 i det såkaldte REPT-projekt. REPT står for Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer. Siden giver et overblik over udviklingerne i Danmark samt links til undervisningsmaterialer på dansk.

På hvilken måde kan REPT-projektet bidrage til sproglæring i Danmark? 

Folkeskolens formålsparagraf fastlægger: “Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: […] gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer”. I Danmark tilbydes elever fra skoleår 2014/15 engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk fra 5. klasse. I gymnasiet findes faget Almen sprogforståelse, og der er for nyligt initieret et projekt for at integrere almen sprogforståelse i folkeskolen. 

Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer (REPT) kan i Danmark spille en central rolle i sammenhæng med faget Almen Sprogforståelse. Derudover kan REPT i sprogundervisningen bruges som et supplement til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. 

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog skalerer færdighederne inden for ét sprog i form af kompetenceniveauer, men operationaliserer ikke dennes rationale om interkulturelle og flersprogede kompetencer. REPT tager afsæt i begrebet om flersproget og interkulturel kompetence, der er udviklet i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, og stiller værktøjer til rådighed for lærere, beslutningstagere, curriculumdesignere og lærebogsforfattere til at implementere en interkulturel og flersproget pædagogik.

Undervisningsmaterialer 

Børn i verden

Førstehåndsindtryk

Norden i bio

Ordleg

Sprog og samfund

Events 

17.1.2013 "REPT: et værktøj til at uddanne verdensborgere." Oplægsholder: Petra Daryai-Hansen. Seminar på DPU.  

21.6.2012 "Plurilingual and Intercultural Competences. Descriptors and Teaching Materials". Oplægsholder: Petra Daryai-Hansen. Workshop på DPU.  

Publikationer

Petra Daryai-Hansen (2012), "REPT: Et værktøj til at uddanne verdensborgere". Sprogforum 55 (2012), s. 46-52.  

Ellen Farr, Lilian Rohde, Lone Smidt (2008), Klædt på til verden - en håndbog til undervisere om interkulturel kompetence. Geografforlaget.

Kontakt 

Frits Overgaard Sørensen, ECML Kontaktpunkt Danmark

contactpoint@ecml.dk, tlf. +45 8716 3521

 

Petra Daryai-Hansen, Ph.d.

Roskilde Universitet, Institut for Kultur og Identitet / Tysk

pdh@ruc.dk, tlf. +45 2628 3730                                                                                                             

Andre kontakter og netværker

Global Skole - Internationale dimensioner i undervisningen, Ellen Farr

Natalja Stobbe, CBS, undersøger hvilke kompetencer, der er behov for i en dansk-tysk virksomhedssammenhæng. Hendes speciale tager afsæt i Byram (1997), Deardorff (2006) og Referencerammen for pluralistiske tilgange til sprog og kulturer for at operationalisere begrebet interkulturelle kompetencer. Link til specialet

Ansvarlig for indholdet: Frits Overgaard Sørensen, ECML Kontaktpunkt Danmark, og Petra Daryai-Hansen

Vi ville være glade for din medvirken i denne side! Henvend dig til dit nationale kontaktpunkt!