A framework of reference for pluralistic approaches

Rámec pro vícejazyčnost a mezikulturní kompetence ve vzdělávání

Vícejazyčnost a mezikulturní kompetence ve vzdělávání

Pojem vícejazyčnost a mezikulturní kompetence ve vzdělávání odkazuje na didaktické přístupy, které jsou užívány ve vzdělávání a zahrnují několik (tj. více než jeden) jazyků a národních kultur. Tyto přístupy jsou v kontrastu s tzv. singulárním přístupem, který se odehrává v rovině jednoho jazyka a jedné kultury.

Metodika výuky cizích jazyků v posledních třiceti letech identifikovala 4 pluritní přístupy:

Proč kompetence a zdroje?

Competences have to be understood as follows:

  • Kompetence se týkají situací se sociálním významem
  • Jsou jednotkami s určitým stupněm složitosti 
  • they call on different internal resources (generally a mix of knowledge, attitudes and skills) and external resources (dictionaries, mediators, etc.).

Deskriptory FREPA kompetencí a zdrojů se soutředí na dvě hlavní body:

  1. Jazyková a kulturní komuniíkace v kontextu jinakosti
  2. Rozvoj plurilitního repertoáru jazyků a kultur 

FREPA identifies resources which are mobilised through these competences. These resources are presented in the form of descriptors.

Resources (knowledge, attitudes and skills):

The term resources is generally used for internal resources. 

Internal resources (as well as the use of external resources, but not competences) can be taught in situations/ tasks which are at least partly decontextualised.

Competences are viewed mainly in the domain of social usage / needs, while resources seem rather to belong to the domain of cognitive (and developmental) psychology. In this view it is indeed competences which come into play when one engages with a task.

However, it is probably the resources that one can – to a certain point – distinguish and list, defining them in terms of mastery and working on them in educational practice.

Přístup k seznamu deskriptorů FREPA

Přístup k deskriptorům je různý v různých jazycích: 

  • Jsou uvedeny na webové stránce v hypertextovém formátu
  • Jsou k dispozici  v anglickém jazyce (záložka deskriptorů v honí části této stránky), ve francouzštině (Descripteuers) a němčině (Deskriptoren)
  • Jsou součástí dokumentu FREPA (zdroje)

Databáze FREPA

Databáze FREPA – online výukové materiály poskytují výukové activity, které spadají do oblasti působnosti plurality přístupů různých jazyků a kultur. 

Cílem této sbírky material je usnadnit přístup ke školním aktivitám, které pomohou žákům rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje v rámco pluritních přístupů. Všechny doporučované materiály vycházejí ze zdroů uvedených v Rámci pro vícejazyčnost a mezikulturní competence ve  vzdělávání. 

Databáze může být doplněna části  vedené v angličtině (Teaching materials v horní části stránky) nebo francouzštině (Matériaux didactiques).

under development