Un cadre de référence pour les approches plurielles

ROPP (Referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam) in pluralistični pristopi v Sloveniji

Stran nudi pregled razvoja pluralističnih pristopov v Sloveniji in gradiv v slovenskem jeziku.

Zakaj pluralistični pristopi in Referenčni okvir za pluralistične pristope (ROPP) v Sloveniji?

Pluralistične pristope učitelji in vzgojitelji v svoji praksi že dolgo in pogosto izvajajo. Učno gradivo s pluralističnimi pristopi je nastalo v projektih Janua Linguarum (2000 – 2003), Tuji jeziki v 1. triletju (2008 – 2010) in Obogateno učenje tujih jezikov (2010 – 2012, 2012 - 2013, 2013 - 2015). Učno gradivo z večjezičnim pristopom je najti tudi v slovenskih učbenikih za angleščino My Sails in Touchstone, v učbeniku za nemščino Wegweiser ter v slovenskih Evropskih jezikovnih listovnikih ter dejavnostih ob evropskem dnevu jezikov

Pluralistični pristopi so vključeni v obstoječe učne načrte za tuje jezike v osnovni in srednji šoli ter v akcijski načrt za jezikovno izobraževanje v Sloveniji. Prisotni so tudi v usposabljanju učiteljev tujih jezikov na Zavodu RS za šolstvo pri uvajanju prvega in drugega tujega jezika v osnovni šoli in v usposabljanju srednješolskih učiteljev tujih jezikov. Vključeni so v univerzitetno izobraževanje bodočih učiteljev francoščine, španščine, angleščine, nemščine in italijanščine ter pri učenju slovenščine kot drugega oz. tujega jezika. Pluralistični pristopi k jezikom in kulturam povezujejo vse učitelje na šoli, zato so odlično izhodišče za skupni šolski jezikovni kurikul.

Primeri učnih gradiv v slovenščini

Nekatera učna gradiva v slovenščini so vključena v spletno zbirko: Pustovanje/Carnival CelebrationsNaloga/Holiday linguistic discoveriesCooking detective

Poleg tega so v slovenščini  objavljena tudi gradiva, ki so relevantna za pluralistične pristope.
Na spletnem portalu Jeziki v izobraževanju v rubriki FREPA (na portal se lahko prijavite kot gost).

Dogodki

18.11.2016, Predstavitev prispevkov iz pedagoškega foruma ZRSŠ ob evropskem dnevu jezikov, Liljana Kač, na Zborovanju slovenskega društva učiteljev nemščine v Rimskih Toplicah.
7. in 8.11.2016, Ljubljana, Usposabljanje Medkulturni in večjezični pristopi pri pouku -
Referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam (ROPP): analiza in nadaljnji razvoj v slovenskem kontekstu, Brigitte Gerber, Petra Daryai-Hansen, Janez Skela, org. Zavod RS za šolstvo, gradivo (povezava).
5.9. – 5.11.2016, Pedagoški forum ob evropskem dnevu jezikov 2016 na temo Večjezikovni pristopi v vrtcih in šolah, 17 prispevkov, Zavod RS za šolstvo.
23.9.2016, Pluralistični pristopi k poučevanju, Liljana Kač, Zavod RS za šolstvo, na Posvetu o jezikovnem vključevanju priseljencev v vrtce in šole, Predstavništvo EK v Sloveniji, MIZŠ in ZRSŠ.
16.4.2016, 2. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju – Jeziki nas povezujejo, Zavod RS za šolstvo (povezava)
5.12.2015, Usposabljanje za pluralistične pristope z naslovom Stiki med jeziki, Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, gradivo, predstavitev ROPP, Kač, Volčanšek, Ramšak, Cajhen, Šečerov, ZRSŠ.
14.9. do 9.11.2015, Pedagoški forum ob evropskem dnevu jezikov 2015 na temo Povezovanje med jeziki, 28 prispevkov z vrtcev in šol, 10 najboljših prispevkov, Zavod RS za šolstvo.
2.3.2015, Ljubljana, Strokovno srečanje Aktualno dogajanje na področju jezikovnega izobraževanja, MIZŠ, gradiva.

5.6.2014-6.6.2014, Ljubljana, Usposabljanje za uporabo opisnikov FREPA pri pouku v Sloveniji, Petra Daryai-Hansen, Brigitte Gerber, Zavod RS za šolstvo. Program v angleščiniprogram v slovenščini predstavitev 1, predstavitev 2a, predstavitev 2b, Večjezična miška

21.8.2014, Celje, Obogaten pouk nemščine z večjezičnim pristopom, Susanne Volčanšek, Zavod RS za šolstvo.

9.9.2014 - 9.11.2014, Pedagoški forum, "Jeziki v šoli in v svetu" ob evropskem dnevu jezikovLiljana Kač, Zavod RS za šolstvo.   

30.11.2014, Koper, Referenčni okvir za pluralistične pristope k jezikom in kulturam (ROPP), Petra Daryai-Hansen, Internationalisation of tertiary education in terms of multiligualism, plurilingualism and intercultural communication, Univerza na Primorskem. Predstavitev

Publikacije o projektu OPP v slovenščini

Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi: TUJI JEZIKI (2014). 

Evropski jezikovni listovnik v Sloveniji (2012).

Nada Holc (2012). European Language Portfolio in Slovenian school practice. Results of the European Language Portfolio implementation project in primary and secondary schools.

Fidler Soča (ur.) (2004). Jezikovno in medkulturno uzaveščanje v osnovni šoli: priročnik za učitelje, Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Poročila o izkušnjah 

Kač, Liljana, Cajhen, Simona (2016). Développement des approches plurielles des langues et des cultures dans les écoles en Slovénie. V : Zbornik povzetkov 6. Kongresa Mednarodnega združenja EDILIC, Za večjezično, inkluzivno in etično izobraževanje / 6e Congrès de l’Association internationale EDILIC Pour une éducation langagière plurilingue, inclusive et éthique,
7. – 9. 7.2016, Györ (HU): Széchenyi István University, str. 52, http://edilic2016gyor.sze.hu/images/absztrakTF%C3%9CZET_DEF-DEF.pdf

Poročilo: 5.6.2014-6.6.2014, Ljubljana, Usposabljanje za uporabo opisnikov FREPA pri pouku v Sloveniji, Zavod RS za šolstvo.

Kontakt 

Odgovorna kontaktna oseba: Liljana Kač, višja svetovalka, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, Dunajska 104, liljana.kac@zrss.si

Ostale kontaktne osebe: Več o dejavnostih Evropskega centra za moderne tuje jezike (ECML) v Sloveniji: Stična točka za ECML: Bronka Straus, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ostali kontakti in mreže

doc. dr. Meta Lah, Filozofska fakulteta v Ljubljani, Oddelek za romanske jezike in književnosti, meta.lah@ff.uni-lj.si

doc. dr. Brigita Kacjan, Filozofska fakulteta v Mariboru, Oddelek za germanistiko, brigita.kacjan@um.si

Nadja Červič, Osnovna šola Zalog, profesorica nemščine in angleščine, ncervic@gmail.com

Odgovorna za vsebino: Bronka Straus, Ministry for Education, Science and Sports, bronka.straus@gov.si

V sodelovanju z: Liljana Kač, National Education Institute. 

Prosimo dodajte vsebino na to stran! Kontaktirajte svojo kontaktno točko.