en  fr  de

FREPA in Slovenia

This country page offers an overview about developments in Slovenia and documents available in Slovenian. This page is only available in Slovenian.

Podatkovna zbirka

Zbirka ROPP – spletno učno gradivo vsebuje učne dejavnosti, ki jih uvrščamo k pluralističnim pristopom k jezikom in kulturam.

Namen te zbirke gradiv v različnih jezikih in za različne jezike je spodbujanje takih učnih aktivnosti, ki bodo učencem pomagale vključiti znanje, spretnosti in odnose, ki jih okvir navaja kot vire, in ki jih lahko razvijemo s pluralističnimi pristopi. (Učitelji lahko uporabijo to gradivo v različnih jezikih z namenom, da bi pri učencih s pluralističnimi pristopi spodbudili razvijanje virov znanja na področjih znanja, odnosov in spretnosti) Objavljeno gradivo se nanaša izključno na opisnike virov znanja, navedenih v ROPP. 

Zbirko lahko preiščete v angleščini, v francoščini ali v nemščini.

Spodaj je nekaj primerov učnih gradiv v slovenščini.

Nekatera učna gradiva v slovenščini so vključena v spletno zbirko: Pustovanje/Carnival CelebrationsNaloga/Holiday linguistic discoveriesKako Ste?/Similarities between languagesCooking detective