en  fr  de

FREPA in Czech Republic

This country page offers an overview about developments in Czech Republic and documents available in Czech. This page is only available in the country's language.

Databáze FREPA

Databáze FREPA – online výukové materiály poskytují výukové activity, které spadají do oblasti působnosti plurality přístupů různých jazyků a kultur. 

Cílem této sbírky material je usnadnit přístup ke školním aktivitám, které pomohou žákům rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje v rámco pluritních přístupů. Všechny doporučované materiály vycházejí ze zdroů uvedených v Rámci pro vícejazyčnost a mezikulturní competence ve  vzdělávání. 

Databáze může být doplněna části  vedené v angličtině (Teaching materials v horní části stránky) nebo francouzštině (Matériaux didactiques).

under development