A framework of reference for pluralistic approaches

FREPA şi abordările pluraliste în România

Această pagină oferă o privire de ansamblu asupra evoluţiei în România şi asupra materialelor care sunt disponibile în limba română.

De ce abordări pluraliste FREPA în România?

CARAP este foarte interesant şi util. Ar trebui să fim conştienţi de faptul că suntem cu toţii locuitori ai aceluiaşi continent şi ai aceleiaşi planete şi că elevii noştri, viitorii cetăţeni, vor lucra cu tineri şi adulţi provenind din mai multe ţări, vor călători pentru studii, pentru afaceri sau pentru schimburi culturale şi trebuie să cunoască mai multe limbi, mai multe culturi, să le înţeleagă şi să fie toleranţi faţă de elementele distinctive, care le separă. Iată de ce, un cadru de referinţă pentru abordările plurilingvistice ale limbilor şi culturilor este mai mult decât necesar.

Exemple de materiale didactice în limba română

Unele materiale didactice în LLL sunt incluse în baza de date online. In plus, materiale care ţin de abordările pluraliste au fot publicate în LLL.

în curs de creare

Evenimente

Partager pour s’enrichir, VIIème édition, Iași, 25 avril 2015, session internationale de conférences sur la didactique du FLE organisée par l’Inspection Scolaire Départementale de Iași et l’Association Roumaine des Professeurs de Français avec le soutien du Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe.
Agenda

Organizarea unei lecţii-atelier „Abordări plurilingvistice ale limbilor”, cu elevii clasei a XI-a B de la Colegiul National „A. T. Laurian” din Botoşani, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor 2012. Scopul a fost ca elevii să devină conştienţi de varietăţile lingvistice şi culturale şi să-şi dezvolte competenţele plurilingvistice şi culturale, Prof. Mighiu Rodica. 
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx
(2012 / Romania / plurielles)

Publicaţii despre FREPA în limba română

Enregistrare audio, Rodica Mighiu
http://soundcloud.com/ecml/rodica-mighiu-romania-fr

Contact 

Persoană de contact principalăRodica Mighiu, punct de contact ECML, PhD.
School inspector for educational projects and community programs, The Botosani County's School Inspectorate, Romania

Alte persoane de contact: Mariana Ciovica
The Local School Inspectorate, Sibiu district of Romania

Mai multe despre activităţile ECML în România : punct de contact ECML 

Responsabilitatea conţinutului: punct de contact ECML în România, Rodica Mighiu 

Authors of this page: Rodica Mighiu  and Mariana Ciovica  

Vă rugăm să adăugaţi conţinut pe această pagină! Contactaţi-va punctul de contact.