Ein Referenzrahmen für plurale Ansätze
   zu Sprachen und Kulturen

CARAP-FREPA Latvijā

Šī lapā piedāvā pārskatu par norisēm Latvijā un dokumentus latviešu valodā.

Par situāciju Latvijā

Svešvalodu zināšanu līmenis lielā mērā ir atkarīgs no skolotājiem un viņu spējas pielāgoties globalizācijai un mūsdienu informācijas sabiedrības prasībām, izmantojot modernas mācību metodes. Projekta laikā izveidotās pamatnostādnes par plurālistisku pieeju valodām un kultūrām (FREPA) skolotāji var izmantot jaunu studiju programmu veidošanā, īpašu uzmanību pievēršot plurilingvālas un starpkultūru kompetences attīstībai. 

Kontakts

Rita Kursīte, Valsts izglītības satura centrs (VISC), Vaļņu 2, LV-1050, Rīga, Latvija, rita.kursite@visc.gov.lv.

Inta Rimšāne, Rēzeknes Augstskola, +37164607177, Inta.Rimsane@rdc.lv

Atbildīgais par lappuses saturu: Rita Kursīte, Valsts izglītības satura centrs (VISC), Vaļņu 2, LV-1050, Rīga, Latvija, rita.kursite@visc.gov.lv.

Sadarbībā ar: Inta Rimšāne, Inta.Rimsane@rdc.lv

Sazinieties ar savu kontaktpunktu