Un cadre de référence pour les approches plurielles

FREPA en meervoudige benaderingen

Overzicht van FREPA-NL

Waar gaat dit over?  FREPA (Framework of Reference for Pluralistic Approaches) is een Europees referentiekader voor meertalige en interculturele competenties en leerdoelen in het onderwijs. Deze competenties kunnen worden ontwikkeld via een Meervoudige benadering van talen en culturen. Op deze manier draagt FREPA bij aan het bereiken van de kerndoelen van de Raad van Europa in talen en culturen.

Wat zij Meervoudige benaderingen? De term Meervoudige benaderingen van Talen en Culturen staat voor een didactiek waarin de verscheidenheid en onderlinge relatie van talen en culturen centraal staat. Dit in tegenstelling tot.

Voor wie is FREPA-NL bedoeld?  Voor leerkrachten en docenten van alle vakken met meertalige en interculturele leerdoelen, lerarenopleiders, schoolleiders, curriculumontwikkelaars, educatieve uitgevers.

FREPA biedt:

 • Een systematische beschrijving van competenties en Kennisbronnen (Kennis, Vaardigheden en Houding) die ontwikkeld kunnen worden binnen een meertalige en interculturele onderwijsvisie
 • Een bronnenbank met online lesmaterialen
 • Een online trainingsmodule voor lerarenopleiding en nascholing

Meervoudige benadering van talen en culturen

Meervoudige benadering van talen en culturen is een didaciek waarin verschillende talen en culturen tegelijk benut en ontwikkeld worden in het onderwijsleerproces. Dit in tegenstelling tot een enkelvourige benadering, waarin talen afzonderlijk worden geleerd en onderwezen, waarin geen aandacht voor taalontwikkeling in de andere vakken is, en waarin de talen en culturen van de leerlingen niet benut worden. Niet alleen bij Nederlands, maar ook in het communicatief vreemdetalenonderwijs is vaak sprake van een enkelvoudige benadering, waarbij geen relaties worden gelegd met andere vreemde talen of met de thuistalen van leerlingen..

We kunnen vier meervoudige benaderingen onderscheiden, die de afgelopen decennia ontwikkelid zijn: 

Waarom competenties en kennisbronnen?

Met competenties bedoelen we het volgende:

 • Competenties zijn gekoppeld aan gebruikssituaties, en hebben daardoor altijd een sociale functie in een gebruikscontext;
 • het zijn altijd complexe eenheden;
 • zij doen een beroep op interne kennisbronnen (gewoonlijk een combinatie van kennis, vaardigheden en houding) en externe kennisbronnen (woordenboeken, de kennis van gesprekspartners, enz.).

De beschrijvingen in de FREPA competenties en kennisbronnen beslaan twee competentiegebieden:

 1. De competentie om functioneren en communiceren in een meertalige en interculturele context
 2. De competentie om een meervoudig begrip en repertoire van talen en culturen op te bouwen.

FREPA werkt de kennisbronnen uit die een bijdrage leveren aan deze competenties. De kennisbronnen zijn geformuleerd in de vorm van beschrijvingen (descriptoren).

Kennisbronnen (kennis, vaardigheden en houding):

De term kennisbronnen gebruiken we gewoonlijk voor interne kennisbronnen

Kennisbronnen kunnen onderwezen en ontwikkeld worden in concrete situaties of taken, waarbij ook sprake in van 'decontextualisering': het reflecteren op de deelcompetenties om ze vervolgens te kunnen gebruiken in andere contexten.

Competenties hebben betrekking op sociale gebruiksbehoeften, terwijl deelcompetenties een leerpsychologische basis hebben. Als we een taak uitvoeren benutten we onze competenties, gebaseerd op een combinatie van deelcompetenties.

De kennisbronnen staan hier uitgewerkt in lijsten en subcategorieën. Zij kunnen in onderwijsleersituaties ontwikkeld worden.

Toegang tot de FREPA beschrijvingen

De beschrijvingen zijn beschikbaar op verschillende plekken en in verschillende talen:

 • ze zijn uitgewerkt op deze website in een hypertext-format.
  Ze zijn te raadplegen in het Engels, Frans en Duits (klik op de tabs Descriptors, Descripteurs of Deskriptoren boven aan deze pagina)
 • Ze zijn opgenomen in het document FREPA - Competences and resources     
  Klik op de tabs Components / Elements / Instrumente boven aan deze pagina.
 • Ze zijn ook uitgewerkt in het document FREPA - Tables of descriptors across the curriculum, waarin zichtbaar is wanneer in het curriculum de deelcompetenties het beste ontwikkeld kunnen worden.
  Klik op de tabs Components / Elements / Instrumente boven aan deze pagina.

Bronnenbank (met lesmaterialen)

De bronnenbank FREPA - Online teaching materials, bevat voorbeelden van werkvormen en lesmaterialen die een Meervoudige benadering van talen en culturen stimuleren..

De bronnenbank, met voorbeelden in verschillende talen, is bedoeld om leeractiviteiten te bieden die de leerlingen helpen om kennis, vaardigheden en houding te ontwikkelen voor meertalige en interculturele contexten. Alle materialen in de bronnenbank zijn gekoppeld aan de beschrijvingen van de deelcompetenties uit het FREPA referentiekader. 

De bronnenbank is toegankelijk in het Engels (tabblad Teaching materials boven aan deze pagina) of in het Frans (tabblad Materiaux didactiques)..

Hieronder staan ook enkele voorbeelden in het Nederlands.

in ontwikkeling

Online trainingsmodule (voor docenten)

De online trainingsmodule is bedoeld voor docenten en docententrainers die zich willen bekwamen in de Meervoudige benadering van talen en culturen en in het gebruik van de FREPA materialen. De module is bruibaar voor, tijdens en na trainingssessies.

De module bestaat uit vier onderdelen :

0. De kennismakingsmodule 

In deze module voer je enkele activiteiten uit als leerling, om kennis te maken met de meervoudige benadering en een link te kunnen leggen met meertalige en interculturele competenties. Ook maak je kennis met de FREPA bronnenbank.

1. FREPA en Talenbeleid 

Met deze module kun je FREPA koppelen aan het taalbeleid van de school, om te komen tot een meertalig en intercultureel Talenbeleid.

2. Ik sta voor een meertalige of interculturele uitdaging in mijn onderwijs. Wat heeft FREPA mij te bieden?

Deze module helpt u om FREPA in te zetten in concrete meertalige of interculturele onderwijsleersituaties, met leerlingen van verschillende talige en culturele achtergronden..

3. Ik wil een meertalig of intercultureel project uitvoeren met mijn leerlingen? Wat heeft FREPA mij te bieden?  

Deze module helpt u als u met uw leerlingen wilt werken aan meertalige of interculturele leerdoelen in (vakoverstijgende) projecten die gebruik maken van andere talen en culturen

De trainingsmodule is beschikbaar in het Engels en in het Frans (tabblad Teaching materials boven aan deze pagina) of in het Frans (tabblad Materiaux didactiques)..