Un cadre de référence pour les approches plurielles

Okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama

Pregled referentnog okvira za pluralistićke pristupe jezicima i kulturama (ROPP)

Power-point prezentacija pluralističkih pristupa i Referentnog okvira, koja je na hrvatskome jeziku prikazana na stručnome skupu održanome na Filozofskome fakultetu u Osijeku, 10. 5. 2013.

O čemu se radi? Radi se o opsežnom opisu kao i stvarnoj primjeni pluralističkih i interkulturalnih kompetencija i izvora koji se najbolje mogu razvijati pri poučavanju kroz takozvane pluralističke pristupe. Stoga ovaj Okvir značajno pridonosi postizanju obrazovnih ishoda koje predlaže Vijeće Europe u područjima jezika i kultura.

Što su to pluralistički pristupi?  Naziv Pluralistički pristupi jezicima i kulturama odnosi se na didaktičke pristupe koji uključuju uporabu nekoliko (ili barem više od jednoga) inačica jezika ili kultura istovremeno. To je u suprotnosti s.

Tko bi sve trebao znati o Referentnom okviru za pluralističke pristupe jezicima?  Učitelji svih predmeta koji se zanimaju za višejezično i međukulturalni odgoj i obrazovanje, poučavatelji učitelja, osobe koje odlučuju o obrazovnoj politici, tvorci kurikuluma i programa, pisci udžbenika.

Referentni okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama nudi:

 • sustavni opis kompetencija i izvora (znanja, vještine i stavove) koji se trebaju razviti unutar perspektive višejezičnoga i međukulturalnoga odgoja i obrazovanja
 • bazu podataka koja osigurava online nastavne materijale 
 • online komplet priručnika i materijala za poučavanje učitelja (tijekom studija ili stručnoga usavršavanja)
   

Pluralistički pristupi jezicima i kulturama

Što su to pluralistički pristupi?  Naziv Pluralistički pristupi jezicima i kulturama odnosi se na didaktičke pristupe koji uključuju uporabu nekoliko (ili barem više od jednoga) inačica jezika ili kultura istovremeno. To je u suprotnosti s pristupima koji se mogu nazvati ”pojedinačnima”, u kojima didaktički pristup uobziruje samo jedan jezik ili određenu kulturu promatranu u izolaciji. Pojedinačni pristupi te vrste posebno su se cijenili u vrijeme kada su se razvijale strukturalističke i kasnije ”komunikacijske” metode i kada su istisnuti svi prijevodi i pribjegavanja prvome jeziku iz procesa poučavanja. 
Metodologija poučavanja jezika doživjela je pojavnost četiriju pluralističkih procesa tijekom posljednjih trideset godina:

Baza podataka ROPP – online materijali za poučavanje

Baza podataka ROPP – online materijali za poučavanje nudi aktivnosti poučavanja koji pripadaju u područje pluralističkih pristupa jezicima i kulturama.

Svrha ove zbirke materijala, koja uključuje unos  u različitim jezicima, olakšavanje je pristupa razrednim aktivnostima koji će pomoći učenicima u svladavanju znanja, vještina i stavova koje Referentni okvir navodi kao izvore  i koji se mogu razviti pomoću pluralističkih pristupa. Svi materijali koji su ponuđeni odnose se eksplicitno na deskriptore izvora onako kako se mogu pronaći u ROPP Okviru.
Baza podataka se može pregledati ili na engleskome (Teaching materials na vrhu ove stranice) ili francuskome (Matériaux didactiques).

Dolje ćete naći neke primjere materijala na hrvatskome jeziku.

u izradi

Zašto kompetencije i izvori znanja?

Kompetencije treba razumjeti na sljedeći način: 

 • kompetencije su vezane za situacije, za kompleksne zadatke koji imaju društveno značenje; oni su na taj način “situirani” i imaju društvenu funkciju;
 • one su jedinice sa stupnjem kompleksnosti;
 • one pozivaju na različite unutarnje izvore znanja, odnosno unutarnje resurse (općenito mješavina znanja, stavova i vještina) i vanjske izvore znanja, odnosno vanjske resurse (rječnike i slično).

Opisi koji su naznačeni u području Kompetencije i izvori Okvira ROPP odnose se na dva područja kompetencija:

 1. Kompetencije za ovladavanje jezičnom i kulturalnom komunikacijom unutar konteksta ddrugačijega i drugoga;
 2. Kompetencije za stvaranje i razvijanje pluralističkoga repertoara jezika i kultura.

Okvir ROPP određuje izvore znanja koji su pokrenuti kroz ove kompetencije. Ovi su izvori prikazani u obliku deskriptora.

Izvori tj. resursi (znanja, stavovi i vještine):

Naziv izvori tj. resursi se općenito rabi za unutarnje izvore tj. resurse

Unutranji izvori tj. resursi (isto kao i uporaba vanjskih izvora, ali ne kompetencija) mogu se poučavati u situacijama/zadacima koji su barem djelomice dekontekstualizirani .

Kompetencije se promatraju uglavnom u području socijalne uporabe / potreba, dok izvori kao da radije pripadaju području kognitivne (i razvojne) psihologije. Gledano na ovaj način, zaista su kompetencije te koje dolaze u igru kada se osoba uključi u zadatak.

Ipak, vjerojatno su izvori ti koje se može – do određene točke – razlikovati i svrstati u listu, odrediti prema ovladavanosti i radu na njima u obrazovnoj praksi.

Pristup ROPP listama deskriptora

Deskriptorima se može pristupiti na različite načine i na različitim jezicima:

 • Oni su prikazani na ovoj internetskoj stranici uporabom hypertext formata koji olakšava preglednost traženja.
  Može ih se vidjeti ili na engleskome (pritisnite na Descriptors na vrhu ove stranice), ili na francuskome (Descripteurs), ili na njemačkome (Deskriptoren).
 • Oni su dio dokumenta ROPP – kompetencije i izvori znanja (Competences and resources)    
  Pogledajte pod Components (English) / Éléments (French) / Instrumente (German) na vrhu ove stranice.
 • One su također prisutne u online dokumentaciji Tablice deskriptora kroz kurikulum (ROPP - Tables of descriptors across the curriculum), također uporabom hypertexta, ali unutar dodatnih grafičkih prikaza koji smještaju svaki element tablice u učenikov kurikulum..
  Pogledajte pod Components (English) / Éléments (French) / Instrumente (German) na vrhu ove stranice.

Online komplet priručnika i materijala za poučavanje učitelja

Online priručnici i materijali dostupni su na internetu za učitelje i poučavatelje učitelja koji se žele uvježbati samostalno u pluralističkim pristupina i uporabi ROPP materijala. Materijalima se mogu poslužiti poučavatelji u pripremi i provedbi seminara, radionica i slično.

Komplet priručnika i materijala sadržava 4 modula:

0. ROPP Otkrivački modul 

Svrha je ovoga modula dopustiti sudionicima učestvovanje u aktivnostima u ulozi samih učenika te otkriti pluralističke pristupe, njihovu povezanost s višejezičnom i višekulturnom kompetencijom, kao i alatima koje predlaže ROPP okvir.

1. ROPP i obrazovne jezične politike

Modul dopušta jezičnim profesionalcima uključivanje Okvira u sadašnji kontekst poučavanja i učenja jezika u školama, posebno što se tiče obrazovnih ishoda.

2. ROPP kao instrument za izazove u pedagoškim situacijama

Ovaj modul podupire učitelje u organiziranju konkretne uporabe ROPP materijala, kao i pluralističkih pristupa, u gleditu određenih teškoća povezanih uz poučavanj i opće pedagođke  probleme s kojima se učitelji mogu susresti u svojoj svakodnevnoj praksi.

3. ROPP kao instrument za razvijanje razrednih projekata

Ovaj modul teži podupiranju učitelja u uporabi Okvira i pluralističkih pristupa u stvaranju i primjeni razrednih i školskih projekata koji  uključuju druge jezike i druge kulture.

Kompletu materijala može se pristupiti ili na engleskome  (Teaching materials na vrhu ove stranice) ili na francuskome (Matériaux didactiques).