en  fr  de

FREPA en Roumanie

Cette page offre une vue d'ensemble des développement en Roumanie ainsi que des matériaux disponibles en roumain. Elle n'est disponible que dans la langue du pays.

FREPA şi abordările pluraliste în România

Această pagină oferă o privire de ansamblu asupra evoluţiei în România şi asupra materialelor care sunt disponibile  în limba română.

Privire de ansamblu aspra FREPA:

Despre ce este vorba?  Este vorba de o descriere complexă precum şi despre implementarea efectivă a competenţelor şi resurselor plurilingvistice şi interculturale care pot fi dezvoltate cel mai bine prin predarea folosind aşa numitele abordări pluraliste. Prin urmare FREPA contribuie în mod semnificativ la atingerea scopurilor educaţionale propuse de Consiliul Europei în domeniile limbilor şi culturilor.

Ce sunt abordările pluraliste?  Termenul “Abordări Pluraliste ale Limbilor şi Culturilor” se referă la abordări didactice care implică folosirea mai multor (sau cel puţin a mai mult de una singură) varietăţi ale limbilor şi culturilor în mod simultan pe parcursul procesului de predare. Acest lucru contrastează cu ...
Citiţi mai mult

Cine ar trebui să ştie despre FREPA ? Profesorii de toate materiile care sunt interesaţi de educaţia plurilingvistă şi interculturală, profesori metodişti, factorii de decizie, cei care elaborează curriculum-ul şi programele, autorii de manuale.

FREPA oferă:

  • o descriere sistematică a competenţelor şi resurselor (cunoştinţe, abilităţi şi atitudini) care ar trebui dezvoltate în perspectiva unei educaţii plurilingvistice şi interculturale… 
    Citiţi mai mult
  • o bază de date care oferă materiale didactice disponibile online
    Citiţi mai mult
  • un set de materiale disponibile online pentru formarea profesorilor (iniţială sau continuă) 
    Citiţi mai mult

De ce abordări pluraliste  FREPA în România?

CARAP este foarte interesant şi util. Ar trebui să fim conştienţi de faptul că suntem cu toţii locuitori ai aceluiaşi continent şi ai aceleiaşi planete şi că elevii noştri, viitorii cetăţeni, vor lucra cu tineri şi adulţi provenind din mai multe ţări, vor călători pentru studii, pentru afaceri sau pentru schimburi culturale şi trebuie să cunoască mai multe limbi, mai multe culturi, să le înţeleagă şi să fie toleranţi faţă de elementele distinctive, care le separă. Iată de ce, un cadru de referinţă pentru abordările plurilingvistice ale limbilor şi culturilor este mai mult decât necesar.

Instrumente FREPA în limba română

în curs de creare

Exemple de materiale didactice în limba română

Unele materiale didactice în LLL sunt incluse în baza de date online. In plus, materiale care ţin de abordările pluraliste au fot publicate în LLL.

în curs de creare

Evenimente

Partager pour s’enrichir, VIIème édition, Iași, 25 avril 2015, session internationale de conférences sur la didactique du FLE organisée par l’Inspection Scolaire Départementale de Iași et l’Association Roumaine des Professeurs de Français avec le soutien du Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe.
Agenda

Organizarea unei lecţii-atelier „Abordări plurilingvistice ale limbilor”, cu elevii clasei a XI-a B de la Colegiul National „A. T. Laurian” din Botoşani, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor 2012. Scopul a fost ca elevii să devină conştienţi de varietăţile lingvistice şi culturale şi să-şi dezvolte competenţele plurilingvistice şi culturale, Prof. Mighiu Rodica. 
http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx
(2012 / Romania / plurielles)

Promovarea Zilei Europene a Limbilor 2012 la nivelul judeţului Botoşani şi la nivel naţional, Punct Naţional de Contact ZEL 2012.
http://www.isjbotosani.ro/articol/2500/..........mbilor+2012.html
http://www.isjbotosani.ro/articol/2501/COMunicat+final+LINGUAFEST.html
http://www.isjbotosani.ro/articol/2498/European+Language+Label+2012+-+Festivitatea+de+premiere.html 

Publicaţii despre FREPA în limba română

CARAP - o nouă abordare a predării și învăţării limbilor străine, Mighiu Rodica
http://www.isjbotosani.ro/articol/2240/........3rii+limbilor+str%C4%83ine.html

 Cadru de Referință pentru Abordarea Plurilingvistică a limbilor și a culturilor, Mighiu Rodica
http://www.isjbotosani.ro/articol/2268/..............ilor+%C8%99i+a+culturilor+.html

Inregistrare audio, Rodica Mighiu
http://soundcloud.com/ecml/rodica-mighiu-romania-fr

Contact 

Persoană de contact principală :
Rodica Mighiu, punct de contact ECML, PhD, School inspector for educational projects and community programs, The Botosani County's School Inspectorate, Romania

Alte persoane de contact: Mariana Ciovica
The Local School Inspectorate, Sibiu district of Romania

Mai multe despre activităţile ECML în  România : punct de contact ECML 

Alte contacte şi reţele 

• în curs de creare

Responsabilitatea conţinutuluipunct de contact ECML  în România,  Rodica Mighiu 

 

Authors of this page: Rodica Mighiu  and Mariana Ciovica  

Vă rugăm să adăugaţi conţinut pe această pagină! Contactaţi-va punctul de contact.