en  fr  de

FREPA en Pologne

Cette page offre une vue d'ensemble des développement en Pologne ainsi que des matériaux disponibles en polonais. Cette page n'est disponible que dans la langue du pays.

FREPA oraz pluralistyczne podejścia w Polsce

Ogólna charakterystyka Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur  (FREPA) oraz pluralistycznego podejścia w Polsce. Materiały dostępne w języku polskim.

Ogólna charakterystyka System opisu pluralistycznych  podejść do języków i kultur  (FREPA):

Czym jest System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur? Jest to szczegółowy  opis oraz praktyczne zasady wykorzystania kompetencji i zasobów dotyczących różnojęzyczności i międzykulturowości, które mogą być stosowane w nauczaniu jako  „pluralistyczne podejścia”. Dzięki temu System opisu (...) w praktyczny sposób przyczynia się do promowania celów edukacyjnych zalecanych  przez Radę Europy odnośnie polityki dotyczącej języków i kultury. 

Co to jest pluralistyczne podejścia? Termin pluralistyczne podejścia odnosi się do podejść dydaktycznych, które wykorzystują działania w kierunku jednoczesnego nauczania/uczenia się kilku(więcej niż jednego) języków lub poznawanie kilku kultur (więcej niż jednej). W opozycji do tego typu podejścia jest … Dodatkowe informacje

Kto powinien znać System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA)? Nauczyciele wszelkich przedmiotów zainteresowani nauczaniem różnojęzycznym i międzykulturowym, szkoleniowcy odpowiedzialni za kształcenie nauczycieli, przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją, twórcy programów nauczania i pomocy edukacyjnych.

System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA) zawiera:

  • Szczegółowy opis kompetencji i zasobów  -  wiedza, umiejętności oraz postawy, które należy rozwijać w ramach edukacji różnojęzycznej i międzykulurowej...
    Dodatkowe informacje...
  • Bazę danych dostępną w wersji elektronicznej zawierającą materiały dydaktyczne
    Dodatkowe informacje...
  • Zestaw szkoleniowy dla nauczycieli (będących dopiero w trakcie zdobywania kwalifikacji nauczycielskich lub doskonalących się zawodowo)
    Dodatkowe informacje...

FREPA w Polsce

Przy współpracy z Punktami kontaktowymi CELV w poszczególnych krajach program ten ma na celu upowszechnienie narzędzi jakie powstały w ramach projektu FREPA - A Framework of Reference for Pluralistic Approaches – System opisu pluralistycznego podejścia do języków i kultur – rozwijającego kompetencje uczniów na każdym poziomie edukacji w dziedzinie wielojęzyczności i wielokulturowości.

W repozytorium FREPA można znaleźć opis kompetencji i zasobów, bazę materiałów dydaktycznych dostępną on-line oraz zestaw szkoleniowy. Projekt ma ułatwić dostęp do dokumentacji związanej z wszelkimi wydarzeniami i publikacjami upowszechniającymi narzędzia FREPA przygotowane przez przedstawicieli krajów biorących udział w niniejszym programie.

Najważniejszym założeniem projektu jest poszerzenie wiedzy nauczycieli oraz trenerów szkolących nauczycieli odnośnie założeń i korzyści jakie niesie ze sobą projekt FREPA, projekt, który realizuje cele polityki językowej Rady Europy. Program pozwala nabyć nowe umiejętności ułatwiające nauczycielom stosowanie pluralistycznego podejścia w nauczaniu języków oraz podnieść kompetencje związane z wielojęzycznością i wielokulturowością, szczególnie w przypadku języków społecznie defaworyzowanych.
W Polsce tematyka wielokulturowości i wielojęzyczności staje się coraz bardziej paląca, gdyż nauczyciele w codziennej pracy coraz częściej stykają się z uczniami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, czy to z imigrantami czy też z dziećmi reemigrantów. Działania systemowe związane z tego typu edukacją wciąż nie zaspokajają potrzeb pedagogów. Warto więc skorzystać z doświadczeń innych państw, w których udało się wdrożyć praktyczne rozwiązania, tak jak np.: w Szwajcarii czy w Hiszpanii.  

Narzędzia FREPA  w języku polskim

Narzędzia  FREPA w języku  polskim (linki w kolumnie po lewej stronie):
Dodatkowe informacje …

Przykłady materiałów edukacyjnych w języku polskim

Gwiazdecka E., Zielińska J.(2011): Baśniowy świat języków. Warszawa: Fundacja Aspekty.
Gwiazdecka E., Zielińska J.(2012): Językowe podróże Kota w Butach. Warczawa: Fundacja Aspekty.

Wydarzenia

Wielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole 
Warszawa, 5.-6.4.2013
Jak rozwijać kompetencje różnojęzyczne i międzykulturowe – prezentacja narzędzi projektu FREPA (A Framework for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures). Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, tel. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70, e-mail: sekretariat@ore.edu.pl, ore@ore.edu.pl

Program konferencji Wielojęzyczność
Program warsztatow
Materiały w języku polskim wykorzystane na prezentacji o Pluralistycznych podejściach i o FREPA: Wykorzystajcie Power point "System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (FREPA) - Narzędzie proponowane przez Radę Europy". Przydatne będzie również ćwiczenie "Opowieść o myszce" i jego rozwiązanie corrigé.

Publikacje polskojęzyczne dotyczące Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur 

Candelier, Michel & Schröder-Sura, Anna (2012) : Wspieranie rozwoju kompetencji różnojęzycznych i międzykulturowych w klasie szkolnej. Języków Obcych w Szkole 4/2012, 4-11. http://www.jows.pl/node/322

Piotrowska-Skrzypek, Małgorzata (2011): Langues sans frontières: à travers les langues et les cultures vers un référentiel des compétences, ressources et micro-compétences plurielles (CARAP). Sowa, Magdalena (red.): L'interculturel en pratique, Seria 12/15, nr 1, Lublin, Werset, 39-49.
http://www.kul.pl/seria-12-15,art_28477.html

Doświadczenia związane z wykorzystaniem Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur

Dodatkowe informacje ...

Kontakt 

Osobą odpowiedzialną za projekt w Polsce jest:
Anna Susek - Samodzielny referent ds. języków romańskich
Wydział Edukacji Językowej Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa
48 -22 345 37 75
e-mail: anna.susek@ore.edu.pl.

Lub też prosimy o kontakt z Punktem kontaktowym w Polsce:
Ewa Wieczorek
Wydział Edukacji Językowej Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa
48-22 345 37 24
48-22 345 37 00
e-mail: ewa.wieczorek@ore.edu.pl

Inne kontakty

 http://www.frse.org.pl/

Odpowiedzialni za treść
Anna Susek

Zainteresowanych umieszczeniem publikacji na stronie prosimy o kontakt z Punktem kontaktowym.