en  fr  de

FREPA in Croatia

This country page offers an overview about developments in Croatia and documents available in Croatian. This page is only available in the country's language.

Online komplet priručnika i materijala za poučavanje učitelja

Online priručnici i materijali dostupni su na internetu za učitelje i poučavatelje učitelja koji se žele uvježbati samostalno u pluralističkim pristupina i uporabi ROPP materijala. Materijalima se mogu poslužiti poučavatelji u pripremi i provedbi seminara, radionica i slično.

Komplet priručnika i materijala sadržava 4 modula:

0. ROPP Otkrivački modul 

Svrha je ovoga modula dopustiti sudionicima učestvovanje u aktivnostima u ulozi samih učenika te otkriti pluralističke pristupe, njihovu povezanost s višejezičnom i višekulturnom kompetencijom, kao i alatima koje predlaže ROPP okvir.

1. ROPP i obrazovne jezične politike

Modul dopušta jezičnim profesionalcima uključivanje Okvira u sadašnji kontekst poučavanja i učenja jezika u školama, posebno što se tiče obrazovnih ishoda.

2. ROPP kao instrument za izazove u pedagoškim situacijama

Ovaj modul podupire učitelje u organiziranju konkretne uporabe ROPP materijala, kao i pluralističkih pristupa, u gleditu određenih teškoća povezanih uz poučavanj i opće pedagođke  probleme s kojima se učitelji mogu susresti u svojoj svakodnevnoj praksi.

3. ROPP kao instrument za razvijanje razrednih projekata

Ovaj modul teži podupiranju učitelja u uporabi Okvira i pluralističkih pristupa u stvaranju i primjeni razrednih i školskih projekata koji  uključuju druge jezike i druge kulture.

Kompletu materijala može se pristupiti ili na engleskome  (Teaching materials na vrhu ove stranice) ili na francuskome (Matériaux didactiques).