en  fr  de

FREPA in Croatia

This country page offers an overview about developments in Croatia and documents available in Croatian. This page is only available in the country's language.

Zašto kompetencije i izvori znanja?

Kompetencije treba razumjeti na sljedeći način: 

 • kompetencije su vezane za situacije, za kompleksne zadatke koji imaju društveno značenje; oni su na taj način “situirani” i imaju društvenu funkciju;
 • one su jedinice sa stupnjem kompleksnosti;
 • one pozivaju na različite unutarnje izvore znanja, odnosno unutarnje resurse (općenito mješavina znanja, stavova i vještina) i vanjske izvore znanja, odnosno vanjske resurse (rječnike i slično).

Opisi koji su naznačeni u području Kompetencije i izvori Okvira ROPP odnose se na dva područja kompetencija:

 1. Kompetencije za ovladavanje jezičnom i kulturalnom komunikacijom unutar konteksta ddrugačijega i drugoga;
 2. Kompetencije za stvaranje i razvijanje pluralističkoga repertoara jezika i kultura.

Okvir ROPP određuje izvore znanja koji su pokrenuti kroz ove kompetencije. Ovi su izvori prikazani u obliku deskriptora.

Izvori tj. resursi (znanja, stavovi i vještine):

Naziv izvori tj. resursi se općenito rabi za unutarnje izvore tj. resurse

Unutranji izvori tj. resursi (isto kao i uporaba vanjskih izvora, ali ne kompetencija) mogu se poučavati u situacijama/zadacima koji su barem djelomice dekontekstualizirani .

Kompetencije se promatraju uglavnom u području socijalne uporabe / potreba, dok izvori kao da radije pripadaju području kognitivne (i razvojne) psihologije. Gledano na ovaj način, zaista su kompetencije te koje dolaze u igru kada se osoba uključi u zadatak.

Ipak, vjerojatno su izvori ti koje se može – do određene točke – razlikovati i svrstati u listu, odrediti prema ovladavanosti i radu na njima u obrazovnoj praksi.

Pristup ROPP listama deskriptora

Deskriptorima se može pristupiti na različite načine i na različitim jezicima:

 • Oni su prikazani na ovoj internetskoj stranici uporabom hypertext formata koji olakšava preglednost traženja.
  Može ih se vidjeti ili na engleskome (pritisnite na Descriptors na vrhu ove stranice), ili na francuskome (Descripteurs), ili na njemačkome (Deskriptoren).
 • Oni su dio dokumenta ROPP – kompetencije i izvori znanja (Competences and resources)    
  Pogledajte pod Components (English) / Éléments (French) / Instrumente (German) na vrhu ove stranice.
 • One su također prisutne u online dokumentaciji Tablice deskriptora kroz kurikulum (ROPP - Tables of descriptors across the curriculum), također uporabom hypertexta, ali unutar dodatnih grafičkih prikaza koji smještaju svaki element tablice u učenikov kurikulum..
  Pogledajte pod Components (English) / Éléments (French) / Instrumente (German) na vrhu ove stranice.