A framework of reference for pluralistic approaches

FREPA/KKPMMM - Pluralistinė prieitis Lietuvoje 

Šis internetinis puslapis pateikia pliuralistinių metodų mokant kalbų ir kultūrų Lietuvoje raidos apžvalgą ir supažindina su mokymo medžiagos lietuvių kalba pasiūla

KKPMMM mokymo priemonės lietuvių kalba

Šios KKPMM mokymo priemonės buvo išverstos į lietuvių kalbą (žiūr. nuorodas dešiniame lange).

Mokymo priemonių pavydžiai lietuvių kalba

Mokomosios medžiagos pavyzdžiai yra įtraukti į internetinį duomenyną. Taip pat, pliuralistinius metodus propaguojančios mokymo priemonės yra publikuotos lietuvių kalba. 

Renginiai

Programa (atskirose šalyse vykstančių renginių programa) įskaitant mokytojų apmokymus

FREPA seminaras - "Lingvistiniai, edukaciniai ir tarpkultūriniai iššūkiai aukštojoje mokykloje", 2013 m. lapkričio 7-9 d. Vilnius, Lietuva, http://www.conference.uki.vu.lt/lt/frepa-seminaras/ pppIntegratedDidacticspppIntercomprehension; pppIntercultural; pppPlenary

Pagrindinis kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, profesija, darbovietė, adresas/ tel./el.paštas - nuotrauka ir video įrašas

Kiti kontaktiniai asmenys

Nurodykite už kokius klausimus / sritis šie asmenys yra atsakingi. Vardas, pavardė, profesija, darbovietė, adresas/ tel./el. paštas - nuotrauka ir video įrašas

Daugiau informacijos apie Europos Dabartinių Kalbų Centro (EDKC) veiklą lietuvių kalba: EDKC kontaktinis asmuo

Už turinį atsakingas Loreta Chodzkienė, Inga Rozgienė, Rita Vickienė. 

Dėl informacijos papildymo kreipkitės į kontaktinį asmenį.

Papildykite šį puslapį turima informacija. Susisiekite su sklaidos atstovu Lietuvoje.