Un cadre de référence pour les approches plurielles

Okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama u Hrvatskoj

Ova stranica daje pregled razvoja u Republici Hrvatskoj i materijalima koji su dostupni na hrvatskome i stranim jezicima koji se poučavaju. 

Zašto pluralistički pristupi u Republici Hrvatskoj?

Projekt Vijeća Europe i Središta za moderne jezike u Grazu ostvaruje se  u okviru programa Plurilingvalno obrazovanje od 2008. do 2011. godine. Vijeće Europe posvećuje pozornost razvoju višejezičnosti ali i pluralističkim pristupima poučavanju jezika. Radi se o sustavnom bogaćenju jezičnog i kulturnog profila svakoga pojedinca kako bi se olakšala međusobna komunikacija. 

Izraz pluralistički pristupi jezicima i kulturama odnosi se na didaktičke pristupe, ali i na sveobuhvatno prihvaćanje povezanosti određenoga jezika s vlastitom kulturom uz otvaranje prema svim jezicima i kulturama s kojima postoji određena bliskost ili povezanost. Ističe se razlika od dosadašnjih pristupa koji su se temeljili na pojedinačnom pristupu jeziku i kulturi. Povijesno gledano, pluralistički se pristup razvio iz ranijih pristupa kao štu su buđenje svijesti o jezicima, jezične svjesnosti, integrirane didaktike i interkulturalnoga pristupa. Posebnost je u tome što ih pluralistički pristup prihvaća kao sastavnice. 

U svrhu poticanja primjene ovoga pristupa u nastavi, Projekt je ponudio praktični instrument, Referentni okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama uz dodatne nastavne materijale. Pluralistički su pristupi već prisutni u kurikulumima europskih zemalja kao što su Švicarska, Austrija i Španjolska, a za jezično homogenije sustave su relativna novost. 

U Republici Hrvatskoj poticanje višejezičnosti i razvoj tolerancije nalazimo u Nacionalnom okvirnom kurikulumu, posebice u dijelu koji se odnosi na učenje i poučavanje stranih jezika, tim više što se rezultati ovoga projekta, ROPP, direktno povezuju uz ZEROJ. Jedan od praktičnih načina obilježavanja pluralističkoga pristupa jezicima i kulturama zapravo je na neki način već poznat učiteljima i nastavnicima stranoga jezika koji dugi niz godina obilježavaju Europski dan jezika. Ovaj će im Referentni okvir pružiti teorijski i didaktički utemeljenu podlogu za detaljnije određivanje kompetencija na području pluralističkoga pristupa jezicima i kulturama.
  

Primjeri nastavnih materijala na hrvatskom jeziku

Neki od materijala za poučavanje na hrvatskome, odnosno materijali hrvatskih autora, su uključeni u online bazu podataka. Nadalje, materijali koji se odnose na Pluralističke pristupe su objavljeni na hrvatskome jeziku i u Republici Hrvatskoj:

Auf dem Weg zum interkulturellen Sprecher. Unterrichtsaktivitäten zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Kinder und Jugendliche.
Autori: Petravić, Ana/ Šenjug Golub, Ana
Opis: Zbirka nastavnih aktivnosti i materijala za razvoj interkulturalne kompetencije u nastavi njemačkog jezika za učenike u dobi od 8 do 18 godina na jezičnim razinama od A1 do B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Sastavni dio materijali čini i CD sa slikovnim i tekstualnim prilozima i radnim materijalima (Publikacija je razvijena u sklopu znanstvenog projekta „Razvoj interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi stranih jezika“ provođenog uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (2007.-), voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ana Petravić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).

Događanja

Na Filozofskome fakultetu u Osijeku održan stručni skup Pluralistički pristupi jezicima i kulturama
U petak, 10. svibnja 2013. godine od 12.00 do 17.00 sati na Filozofskome fakultetu u Osijeku održan je stručni skup na temu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Skup organiziraju Europski centar za moderne jezike (ECML Graz) iz Graza, Austrija i Filozofski fakultet u Osijeku: Pluralistički pristupi jezicima i kulturama – stručni skup na Filozofskome fakultetu u Osijeku    / Plakat stručnoga skupa   /  Program stručnoga skupa na engleskom jeziku  Gostujući su predavači bili Anna Schröder Sura, Justus-Liebig Universität Giessen, Njemačka i Michel Candelier, Université du Maine, Francuska. Na stručnome je skupu prisustvovalo oko 50 učitelja, nastavnika, profesora i studenata engleskoga i njemačkoga jezika. Za vrijeme skupa prikazane su uvodna prezentacija projekta i ECML-a u Grazu, prezentacija o pluralističkim pristupima na hrvatskome jeziku . Učesnici su radili sa zanimljivim materijalima:  zadatak    /  rješenje . Vijest o skupu objavljena je u „Glasu Slavon".

 

Glavna kontaktna osoba

Ms Ninočka Truck-Biljan
Predavač (Lecturer)
Filozofski fakultet u Osijeku (Faculty of Humanities and Social Sciencies)
Lorenza Jägera 9, 31 000 Osijek
Tel: +385(0)31 21 14 00
Fax: +385(0)31 21 25 14
e-mail: ntruck@ffos.hr; ninocka.truckbiljan@gmail.com

Druge kontaktne osobe

Više o ECML aktivnostima na hrvatskome jeziku: ECML contact point

Osoba odgovorna za sadržaj (vidite kontaktnu osobu)