A framework of reference for pluralistic approaches

El MAREP i els enfocaments plurals de les llengües i les cultures a Andorra

Aquesta pàgina ofereix una visió general del desenvolupament a Andorra dels enfocaments plurals de les llengües i les cultures, així com dels materials disponibles en català.

El MAREP al país

Quina és la raó de ser dels enfocaments plurals i del MAREP a Andorra?
En col·laboració amb els diversos punts de contacte nacionals del Centre Europeu de Llengües Modernes, el projecte "Competències plurilingües i interculturals: descriptors i materials d'ensenyament" té com a objectiu difondre les eines desenvolupades dins del projecte MAREP (Marc de referència per als enfocaments plurals de les llengües i de les cultures): (a) el document de referència, que defineix les competències plurilingües i interculturals en termes de coneixements, procediments i actituds, (b) un banc de materials didàctics disponibles a la xarxa i (c) una guia de formació per als professors. Concebut com una eina que estableix vincles entre les llengües i les varietats lingüístiques que els alumnes coneixen o estan aprenent, el MAREP coincideix totalment amb la visió general de l'ensenyament de llengües promoguda des del Consell d'Europa i és un complement al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Alguns exemples de materials didàctics en català

Properament s’inclouran alguns exemples de materials didàctics en català.

Esdeveniments

2 de juliol de 2014. Comunicació del MAREP prop de la Direcció del Departament d’Innovació i Avaluació Educativa (Sra. Mercè Cabré) i la Direcció del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals (Sr. Marc Jové).

30 de setembre de 2014. Comunicació del MAREP prop dels Caps d’Àrea d’Ordenament Curricular, Innovació i Avaluació Educativa, Exàmens Oficials i Reconeixement de Titulacions, Recursos Humans i Formació del Professorat i Psicopedagogia.

15 d’octubre de 2014. Comunicació del MAREP prop del personal tècnic del Ministeri d’Educació i Joventut del Govern d’Andorra

Contacte

Responsable del projecte al Principat d’Andorra
Josep Roig
Àrea d’Ordenament Curricular
Ministeri d’Educació i Joventut, Govern d’Andorra
Avinguda Rocafort, 21-23
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel. (376) 743300
Fax (376) 743313

Punt de contacte nacional del CELV al Principat d’Andorra 
Per a més informació sobre les activitats del CELV a Andorra: Punt de contacte nacional del CELV, Marcel·la Armengol.

 

Icons to be used (please copy and paste):   

Responsabilitat dels continguts d’aquesta pàgina:

Josep Roig - Responsable del projecte al Principat d’Andorra

Marcel·la Armengol – Punt de contacte nacional del CELV

Vols afegir nous continguts a la pàgina? Posa’t en contacte amb en Josep Roig