en  fr  de

FREPA au Monténégro

Cette page offre une vue d'ensemble des développement au Monténégro ainsi que des matériaux disponibles en monténégrin. Cette page n'est disponible que dans la langue du pays.

FREPA – Okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama

Ova stranica daje pregled kretanja u Crnoj Gori i materijala koji su dostupni na crnogorskom jeziku.

FREPA - Pregled

O čemu je riječ? Riječ je o detaljnom opisu, kao i o konkretnoj primjeni plurilingvalne i interkulturalne kompetencije i resursa koji se najbolje mogu razviti u nastavi, primjenom tzv. pluralističkih pristupa. Stoga FREPA značajno doprinosi ostvarenju obrazovnih ciljeva Savjeta Evrope u oblasti jezika i kulture.

Šta su pluralistički pristupi? Izraz „pluralistički pristupi jezicima i kulturama“ se odnosi na didaktičke pristupe koji koriste aktivnosti nastave/učenja obuhvatajući nekoliko (tj. više od jednog) jezika i kultura. To je pristup suprotan onom kojeg bismo mogli nazvati „singularnim“, u kojem didaktički pristup uzima u obzir samo jedan jezik ili kulturu. Singularni pristupi su posebno bili cijenjeni kada su se koristile strukturalne i kasnije „komunikacijske“ metode, a prevođenje i sve veze sa prvim jezikom su bile „protjerane“ iz nastavnog procesa. Više...

Metodika nastave jezika je u poslednjih trideset godina prepoznala razvoj četiri pluralistička pristupa:
• otvorenost prema jezicima, 
• međurazumijevanje srodnih jezika,
• interkulturalni pristup,
• integrisani didaktički pristup.

Ko bi trebalo da poznaje FREPA? Nastavnici svih predmeta zainteresovani za plurilingvalno i interkulturalno obrazovanje, treneri, donosioci odluka, autori programa i autori udžbenika.

FREPA nudi: 
• sistematičan opis kompetencija i resursa (znanje, vještine i stavovi) koje treba razviti kroz plurilingvalno i interkulturalno obrazovanje ...
• pristup bazi podataka sa on line nastavnim materijalom
• online program za obuku nastavnika (u inicijalnom obrazovanju ili nastavnika u školi) 

ZAŠTO SU PLURALISTIČKI PRISTUPI I FREPA POTREBNI U CRNOJ GORI?

Riječ je o projektu realizovanom u okviru programa Plurilingvalno obrazovanje od 2008 - 2011. Naime, Savjet Evrope posvećuje posebnu pažnju razvoju plurilngvizma - a to je stalno bogaćenje jezičkog i kulturnog „repertoara“ svakog pojedinca – kako bi se olakšala komunikacija u jednoj velikoj zajednici naroda. Kao jedno rješenje Projekat je ponudio primjenu pluralističkih pristupa nastavi i učenju. Izraz „pluralistički pristupi jezicima i kulturama“ se odnosi na didaktičke pristupe koji koriste aktivnosti nastave/učenja obuhvatajući jezika i kultura. To je pristup suprotan onom kojeg bismo mogli nazvati "singularnim", u kojem didaktički pristup uzima u obzir samo jedan jezik ili kulturu. Postoje četiri pluralistička pristupa: otvaranje ka jezicima, međurazumijevanje srodnih jezika, interkulturalni pristup i integrisani didaktički pristup. Da bi se omogućila primjena ovih pristupa u nastavi, Projekat je ponudio instrument Okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama i nastavnim materijalima.

Pluralistički pristupi su već prisutni u kurikulumima zemalja kao što su Španija, Švajcarska i Austrija, dok za druge, jezički homogenije sisteme predstavljaju potpunu novinu. U obrazovnom sistemu  Crne Gore, primjena „proizvoda“ ovog projekta je najviše moguća u nastavi stranih jezika.

FREPA-instrumenti na crnogorskom jeziku

Sljedeći FREPA instrumenti su prevedeni na crnogorski jezik (pogledajte linkove u desnom panelu: Više...

Primjeri nastavnog materijala na crnogoskom jeziku

U online bazi podataka možete naći nastavne materijale na crnogorskom jeziku. Osim toga, na crnogorskom jeziku su objavljeni i materijali koji se odnose na pluralističke pristupe. Više...

1. ELP model

2. Exploring humanitarian law - teachers handbook

Događaji

Konferencija Interkulturalno obrazovanje: Pluralistički pristupi jezicima i kulturama
www.britishcouncil.org/montenegro.............intercultural_education.htm
www.zzs.gov.me/.......Pluralisticki-pristupi-jezicima-i-kulturama.html

Objave o FREPA na crnogorskom jeziku

Časopis Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori
www.zavodzaskolstvo.gov.me/naslovna/profesionalnirazvoj 
www.zavodzaskolstvo.gov.me/......deskriptori-i-nastavni-materijal.html

Izvještaji

1. Report on IE Conference

Kontakt 

Glavna kontakt osoba
Nataša Perić
Samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju
Zavod za školstvo
Vaka Đurovića bb Podgorica
Crna Gora
mob.:+382 69 093 047
tel.:   +382 20 408 908
fax:   +382 20 408 927
e-mail: natasa.peric@zzs.gov.me

Ostale kontakt osobe
Ljiljana Subotić 
Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj
Zavod za školstvo
Nikole Djurkovica bb, Tivat
tel.: + 382 32 670 100, 
mob: + 382 67 317 451
fax.: + 382 32 670 101, 
e-mail: suboticlj@t-com.me

Više o aktivnostima ECML u Crnoj Gori: kontakt osoba za ECML

Ostali kontakti i mreže

http://maledive.ecml.at/

Osoba odgovorna za sadržaj (vidi kontaktnu osobu )

Uposlednici: Nataša Perić

Molimo dodajte sadržaje na ovu stranicu! Povežite se s kontaktnom osobom