en  fr  de

FREPA in Montenegro

This country page offers an overview about developments in Montenegro and documents available in Montenegrin. It is only available in the country's language.

FREPA – Okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama

Ova stranica daje pregled kretanja u Crnoj Gori i materijala koji su dostupni na crnogorskom jeziku.

FREPA - Pregled

O čemu je riječ? Riječ je o detaljnom opisu, kao i o konkretnoj primjeni plurilingvalne i interkulturalne kompetencije i resursa koji se najbolje mogu razviti u nastavi, primjenom tzv. pluralističkih pristupa. Stoga FREPA značajno doprinosi ostvarenju obrazovnih ciljeva Savjeta Evrope u oblasti jezika i kulture.

Šta su pluralistički pristupi? Izraz „pluralistički pristupi jezicima i kulturama“ se odnosi na didaktičke pristupe koji koriste aktivnosti nastave/učenja obuhvatajući nekoliko (tj. više od jednog) jezika i kultura. To je pristup suprotan onom kojeg bismo mogli nazvati „singularnim“, u kojem didaktički pristup uzima u obzir samo jedan jezik ili kulturu. Singularni pristupi su posebno bili cijenjeni kada su se koristile strukturalne i kasnije „komunikacijske“ metode, a prevođenje i sve veze sa prvim jezikom su bile „protjerane“ iz nastavnog procesa. Više...

Metodika nastave jezika je u poslednjih trideset godina prepoznala razvoj četiri pluralistička pristupa:
• otvorenost prema jezicima, 
• međurazumijevanje srodnih jezika,
• interkulturalni pristup,
• integrisani didaktički pristup.

Ko bi trebalo da poznaje FREPA? Nastavnici svih predmeta zainteresovani za plurilingvalno i interkulturalno obrazovanje, treneri, donosioci odluka, autori programa i autori udžbenika.

FREPA nudi: 
• sistematičan opis kompetencija i resursa (znanje, vještine i stavovi) koje treba razviti kroz plurilingvalno i interkulturalno obrazovanje ...
• pristup bazi podataka sa on line nastavnim materijalom
• online program za obuku nastavnika (u inicijalnom obrazovanju ili nastavnika u školi) 

ZAŠTO SU PLURALISTIČKI PRISTUPI I FREPA POTREBNI U CRNOJ GORI?

Riječ je o projektu realizovanom u okviru programa Plurilingvalno obrazovanje od 2008 - 2011. Naime, Savjet Evrope posvećuje posebnu pažnju razvoju plurilngvizma - a to je stalno bogaćenje jezičkog i kulturnog „repertoara“ svakog pojedinca – kako bi se olakšala komunikacija u jednoj velikoj zajednici naroda. Kao jedno rješenje Projekat je ponudio primjenu pluralističkih pristupa nastavi i učenju. Izraz „pluralistički pristupi jezicima i kulturama“ se odnosi na didaktičke pristupe koji koriste aktivnosti nastave/učenja obuhvatajući jezika i kultura. To je pristup suprotan onom kojeg bismo mogli nazvati "singularnim", u kojem didaktički pristup uzima u obzir samo jedan jezik ili kulturu. Postoje četiri pluralistička pristupa: otvaranje ka jezicima, međurazumijevanje srodnih jezika, interkulturalni pristup i integrisani didaktički pristup. Da bi se omogućila primjena ovih pristupa u nastavi, Projekat je ponudio instrument Okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama i nastavnim materijalima.

Pluralistički pristupi su već prisutni u kurikulumima zemalja kao što su Španija, Švajcarska i Austrija, dok za druge, jezički homogenije sisteme predstavljaju potpunu novinu. U obrazovnom sistemu  Crne Gore, primjena „proizvoda“ ovog projekta je najviše moguća u nastavi stranih jezika.

FREPA-instrumenti na crnogorskom jeziku

Sljedeći FREPA instrumenti su prevedeni na crnogorski jezik (pogledajte linkove u desnom panelu: Više...

Primjeri nastavnog materijala na crnogoskom jeziku

U online bazi podataka možete naći nastavne materijale na crnogorskom jeziku. Osim toga, na crnogorskom jeziku su objavljeni i materijali koji se odnose na pluralističke pristupe. Više...

1. ELP model

2. Exploring humanitarian law - teachers handbook

Događaji

Konferencija Interkulturalno obrazovanje: Pluralistički pristupi jezicima i kulturama
www.britishcouncil.org/montenegro.............intercultural_education.htm
www.zzs.gov.me/.......Pluralisticki-pristupi-jezicima-i-kulturama.html

Objave o FREPA na crnogorskom jeziku

Časopis Profesionalni razvoj nastavnika u Crnoj Gori
www.zavodzaskolstvo.gov.me/naslovna/profesionalnirazvoj 
www.zavodzaskolstvo.gov.me/......deskriptori-i-nastavni-materijal.html

Izvještaji

1. Report on IE Conference

Kontakt 

Glavna kontakt osoba
Nataša Perić
Samostalni savjetnik za međunarodnu saradnju
Zavod za školstvo
Vaka Đurovića bb Podgorica
Crna Gora
mob.:+382 69 093 047
tel.:   +382 20 408 908
fax:   +382 20 408 927
e-mail: natasa.peric@zzs.gov.me

Ostale kontakt osobe
Ljiljana Subotić 
Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj
Zavod za školstvo
Nikole Djurkovica bb, Tivat
tel.: + 382 32 670 100, 
mob: + 382 67 317 451
fax.: + 382 32 670 101, 
e-mail: suboticlj@t-com.me

Više o aktivnostima ECML u Crnoj Gori: kontakt osoba za ECML

Ostali kontakti i mreže

http://maledive.ecml.at/

Osoba odgovorna za sadržaj (vidi kontaktnu osobu )

Uposlednici: Nataša Perić

Molimo dodajte sadržaje na ovu stranicu! Povežite se s kontaktnom osobom