en  fr  de

FREPA en Lituanie

Cette page offre une vue d'ensemble des développement en Lituanie ainsi que des matériaux disponibles en lituanien. Cette page n'est disponible que dans la langue du pays.

FREPA/KKPMMM (Kalbų ir kultūrų pliuralistinių mokymo metodų metmenys) - Pluralistinė prieitis Lietuvoje 

Šis internetinis puslapis pateikia pliuralistinių metodų mokant kalbų ir kultūrų Lietuvoje raidos apžvalgą ir supažindina su mokymo medžiagos lietuvių kalba pasiūla

FREPA/KKPMMM (Kalbų ir kultūrų pliuralistinių mokymo metodų metmenų) apžvalga:

Apie ką jie? KKPMMM Metmenys – išsamus daugiakalbių ir tarpkultūrinių kompetencijų aprašas, pateikiantis konkrečias mokymo priemones, geriausiai tinkančias taip vadinamųjų pluralistinių metodų taikymui mokymo/si procese. Kartu KKPMMM yra svarus indėlis į Europos Tarybos iškeltų edukacinių tikslų kalbų ir kultūrų srityse įgyvendinimą

Ką reiškia pliuralistinė prieitis? Pliuralistinės prieities prie kalbų ir kultūrų terminas siejamas su mokymo procese taikomais didaktiniais metodais, skatinančiais vienu metu vartoti keletą (arba daugiau nei vieną) kalbų, lygiagrečiai aptariant kelių kultūrų tipus. Tokiems metodams priešpastatomi Daugiau

Kas turėtų žinoti apie KKPMMM? Visų dalykų mokytojai, besidomintys daugiakalbystės ir tarpkultūriškumo edukacija; pedagogų rengėjai; asmenys, atsakingi už ugdymo procesą; mokymo programų ar dalyko aprašų kūrėjai; vadovėlių autoriai. 

KKPMMM siūlo:
• sistemišką kompetencijų (žinių, įgūdžių ir nuostatų), kurios turėtų būti ugdomos remiantis daugiakalbio ir tarpkultūrinio švietimo perspektyva, bei mokomosios medžiagos aprašus. 

• internetinės mokomosios medžiagos duomenyną. 
• internetinį užduočių rinkinį, skirtą pedagogų rengimui (rinkinys skirtas tiek nuosekliose studijų programose studijuojantiems būsimiesiems pedagogams, tiek kvalifikaciją keliantiems mokytojams.) 

Kodėl pliuralistinė prieitis ir KKPMMM Lietuvoje?

Komentaras, apie pliuralistinio požiūrio reimšmę bei FREP,  kuri rašo nacionalinis kontaktinis asmuo.

KKPMMM mokymo priemonės lietuvių kalba

Šios KKPMM mokymo priemonės buvo išverstos į lietuvių kalbą (žiūr. nuorodas dešiniame lange).

Mokymo priemonių pavydžiai lietuvių kalba

Mokomosios medžiagos pavyzdžiai yra įtraukti į internetinį duomenyną. Taip pat, pliuralistinius metodus propaguojančios mokymo priemonės yra publikuotos lietuvių kalba. 

Renginiai

Programa (atskirose šalyse vykstančių renginių programa) įskaitant mokytojų apmokymus

FREPA seminaras - "Lingvistiniai, edukaciniai ir tarpkultūriniai iššūkiai aukštojoje mokykloje", 2013 m. lapkričio 7-9 d. Vilnius, Lietuva, http://www.conference.uki.vu.lt/lt/frepa-seminaras/  pppIntegratedDidacticspppIntercomprehension; pppIntercultural; pppPlenary

Pagrindinis kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė, profesija, darbovietė, adresas/ tel./el.paštas - nuotrauka ir video įrašas

Kiti kontaktiniai asmenys

Nurodykite už kokius klausimus / sritis šie asmenys yra atsakingi. Vardas, pavardė, profesija, darbovietė, adresas/ tel./el. paštas - nuotrauka ir video įrašas

Daugiau informacijos apie Europos Dabartinių Kalbų Centro (EDKC) veiklą lietuvių kalba: EDKC kontaktinis asmuo

Už turinį atsakingas Loreta Chodzkienė, Inga Rozgienė, Rita Vickienė. 

Dėl informacijos papildymo kreipkitės į kontaktinį asmenį.

Papildykite šį puslapį turima informacija. Susisiekite su sklaidos atstovu Lietuvoje.