en  fr  de

FREPA en Islande

Cette page offre une vue d'ensemble des développement en Islande ainsi que des matériaux disponibles en islandais. Cette page n'est disponible que dans la langue du pays.

FREPA á Íslandi

Á þessari blaðsíðu er að finna yfirlit stöðu mála á Íslandi og upplýsingar um þau skjöl sem  til eru  á íslensku.

Yfirlit yfir FREPA:

Um hvað snýst FREPA?  Í FREPA er að finna ítarlegar lýsingar á fjöltyngdri og fjölmenningarlegri menntun sem best er að þróa með aðferðafræði tungumálalegrar og menningarlegrar fjölhyggju.  Þess vegna skipar FREPA þýðingarmikinn sess við að ná menntunarmarkmiðum Evrópuráðsins á sviði tungumála og menningar.

Hvað er aðferðafræði menningarlegrar og tungumálalegrar fjölhyggju? 

Hverjir ættu að vita um FREPA? Allir kennarar sem hafa áhuga á fjöltyngdri og fjölmenningarlegri menntun, án tillits til þess hvaða fag þeir kenna.  Einnig þeir sem  sjá um að þjálfa kennara, stefnumótendur, þeir sem koma að gerð námskrár og kennsluáætlana sem og höfundar kennslubóka. 

FREPA býður upp á:

• kerfisbundna lýsingu á hæfni og úrræðum (þekkingu, færni og viðhorfum) sem þróa ætti  innan ramma fjöltyngdra og fjölmenningarlegra kennsluhátta.... meira...
gagnagrunn þar sem er að finna kennsluefni til notkunar á netinu 
æfingapakka á netinu til notkunar við þjálfun nýútskrifaðra og starfandi kennara. 

ÞARFIR OG MÖGULEIKAR FREPA Á  ÍSLANDI (Um stöðuna á Íslandi):    

Málfarslega er íslenska þjóðfélagið svo að segja eintyngt og er tungumálið sem talað er íslenska. Samt sem áður er það svo að Ísland er í  auknum mæli að kynnast menningarmun og fleiri tungumálum, einkum vegna mikils fjölda innflytjenda til landsins á síðastliðnum árum. Flestir innflytjendurnir koma frá löndum Austur-Evrópu. Fjöldi barna í leikskólum og grunnskólum, sem ekki  hafa íslensku að móðurmáli, hefur meira en tvöfaldast á síðastliðnum tíu árum. Þessi staðreynd hefur kallað á breytingar í menntastefnu og kennsluháttum með vaxandi áherslu á fjölbreytileika tungumála og menningar.

Nauðsynlegt er að nota það sem boðið er upp á í rammaáætluninni um aðferðafræði menningarlegrar og tungumálalegrar fjölhyggju  (FREPA) við gerð kennsluefnis undir merkjum fjölmenningar og fjöltyngi. Þetta getur skipt miklu máli varðandi þróun samþættrar námskrár í tungumálum í íslenskum skólum. Bæði tungumálakennarar og almennir kennarar geta nota FREPA til að ýta undir  fjöltyngi og fjölmenningarlega hæfni innan skólana. Aðferðirnar er hægt að nota til að auka meðvitund um tungumál og glæða jákvæð viðhorf gagnvart öðrum tungumálum og aðgerðum svo sem Samevrópska rammanum um tungumál og Evrópsku tungumálamöppunni. 

Efni

Tungumálatorg - www.tungumalatorg.is

Rannsóknarstofa í fjölmenningarfræðum, Menntavísindasvið Háskóla Íslands - http://stofnanir.hi.is/fjolmenning/

Reykjavíkurborg, Fjölmenning í Leikskólum - http://www.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-2712/

Fjölmenningarsetur - www.mcc.is

Tölfræðilegar upplýsingar um erlenda ríkisborgara og innflytjendur - http://www.mcc.is/media/frettir/Tolfraediskyrsla-2013.pdf

Víðsýni - www.visionmedia.is

Mannréttindaskrifstofa Íslands - http://www.humanrights.is/

Fjölmenningarráð hjá Reykjavíkurborg - http://www.reykjavik.is/pl/desktopdefault.aspx/tabid-4890/

Niðurstöður úr fjölmenningarþingi 2012 - http://eldri.reykjavik.is/desktopdefault.aspx/tabid-4892/8516_read-36548/

Útgáfur

Hanna Ragnarsdóttir, Elsa Sigríður Jónsdóttir og Magnús Þorkell Bernharðsson, Fjölmenning á Íslandi. Háskólaútgáfan (Reykjavík, 2007).

Hanna Ragnarsdóttir og Elsa S. Jónsdóttir, Fjölmenning og skólastarf. Háskólaútgáfan (Reykjavík, 2010).

Jóhann Björnsson, Eru allir öðruvísi? Fjölmenning og heimspeki. Sýsifos heimspekismiðja (Reykjavík, 2012).

Tengiliður

Ms Sigridur Vala Vignisdottir
RANNÍS - Icelandic Centre for Research
Dunhagi 5
IS-107 Reykjavík, Iceland
Phone: +354 515 5843
e-mail: sigridur.vala.vignisdottir@rannis.is
website: www.rannis.is

Ábyrgð á innihaldi:

Ms Sigridur Vala Vignisdottir

Með þátttöku:

Ms Sigrun Ólafsdóttir  

Bætið við efni á þessa síðu! Hafa samband við tengiliðinn.