en  fr  de

FREPA en Malte

Cette page offre une vue d'ensemble des développement en Malte ainsi que des matériaux disponibles en maltais.

Informations et matériaux en ANGLAIS

Qafas ta' Referenza għall-Metodoloġiji Plurali (QREMP) għal-Lingwi u l-Kulturi ġewwa Malta

Din il-paġna tagħti daqqa t’għajn lejn xi progressi li saru f’Malta u l-materjal li huwa possibbli ssib bil-Malti jew bl-Ingliż.

Daqqa t’għajn lejn il-QREMP:

X’inhu? Huwa deskrizzjoni kompluta li timplimenta b’mod konkret il-kompetenzi plurilingwi u interkulturali u r-riżorsi li jistgħu jiġu żviluppati fit-tagħlim grazzi għall-metodoloġiji plurali. Għaldaqstant il-QREMP jikkontribwixxi b’mod sostanzjali biex jintlaħqu l-għanijiet edukattivi maħsuba mill-Kunsill tal-Ewropa f’dak li għandu x’jaqsam mal-lingwi u l-kulturi.

X’inhuma l-metodoloġiji plurali?  Il-metodoloġiji plurali għal-lingwi u l-kulturi huma metodoloġiji didattiċi li jinvolvu l-użu ta’ bosta (jew għallinqas aktar minn waħda) lingwi u kulturi fl-istess ħin waqt il-proċess tat-tagħlim...Aktar…

Min għandu jkun jaf dwar il-QREMP? L-għalliema tas-suġġetti kollha li għandhom interess fl-edukazzjoni plurilingwi u interkulturali. Dawk li jħarrġu lill-għalliema, dawk li jieħdu deċiżjonijiet fil-kamp tal-edukazzjoni lingwistika, dawk li jfasslu l-kurrikulu u l-programmi skolastiċi kif ukoll kittieba ta’ kotba għat-tagħlim.

Il-QREMP joffri:
• Deskrizzjoni sistematika tal-kompetenzi u r-riżorsi (Tagħrif, Kapaċitajiet u Attitudnijiet) li għandhom jiġu żviluppati fi prospettiva ta’ edukazzjoni plurilingwi u interkulturali... Aktar…
• Database li tipprovdi materjal għat-tagħlim online...Aktar…
• Kitt għat-taħriġ tal-għalliema online ...Aktar…

Il-bżonn tal-QREMP f’Malta

Il-kuntest lingwistiku f’Malta huwa wieħed ta’ bilingwiżmu li jinvolvi l-Malti u l-Ingliż. Madankollu, bħalissa Malta qed tesperjenza żieda fl-għarfien tad-differenzi lingwistiċi u kulturali prinċipalment minħabba aktar mobilità fuq xogħol jew għal vaganzi. Barra minn hekk il-fenomenu tal-imigrazzjoni klandestina kabbar il-kuntatt bejn il-popolazzjoni lokali u dik barranija, b’tali mod illi f’dawn l-aħħar snin fl-iskejjel qed tiżdied id-diversità lingwistika u kulturali.
Il-Qafas ta' Referenza għall-Metodoloġiji Plurilingwi (QREMP) huwa biċċa għodda essenzjali sabiex jinħolqu programmi li jinvolvu metodoloġiji plurilingwi u interkulturali u sabiex jiġi mfassal kurrikulum li huwa lingwistikament integrat fl-iskejjel Maltin, b’mod speċjali fil-primarja. Esperti fit-tagħlim tal-lingwi f’Malta li jixtiequ jinvolvu ruħhom fl-edukazzjoni plurilingwi u interkulturali ser isibu ħafna benefiċċji fil-QREMP. Din il-biċċa għodda ta’ importanza kbira għandha l-għan li tgħaqqad dawk l-elementi komuni li hemm bejn il-lingwi li l-istudent diġà jaf jew li qiegħed jitħarreġ fihom u tikkumplimenta għodda oħra bħall-Qafas Ewropew ta' Referenza Komuni għall-Ilsna u l-Portafoll Ewropew tal-Lingwi.

Il-QREMP - għodda bil-Malti jew bl-Ingliż

L-għodda QREMP li jmiss ġew maqluba għall-Malti jew għall-Ingliż (ara l-ħolqa fuq il-lemin)

Eżempji ta’ materjal għat-tagħlim bil-Malti jew bl-Ingliż

Xi materjal għat-tagħlim bil-Malti jew bl-Ingliż ġie inkluż ġewwa id-database ta’ dan is-sit elettroniku. Barra minn hekk, ġie ppubblikat materjal li għandu x’jaqsam ma’ metodoloġiji plurali.

Maltese News 1
Maltese News 2
Video

Avvenimenti

Enhancing Language Teaching Materials and Pedagogy - An event organised by the Language Associations and Collaborative Support (LACS) project team in partnership with the European Centre for Modern Languages (ECML). 5 September 2013 – National Curriculum Centre, Hamrun, Malta.
Malta workshop

Introducing FREPA tools in Maltese primary schools - A training and consultancy event organised in partnership with the European Centre for Modern Languages (ECML) 25 April 2014 – National Curriculum Centre, Hamrun, Malta

Pubblikazzjonijiet dwar il-QREMP bil-Malti jew bl-Ingliż

De Pietro, J.-F. & Facciol, R. (2012). Quelle formation au "Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures" (CARAP)? In Balsiger, Cl., Bétrix Köhler, D., de Pietro, J.-F. & Perregaux, Chr. [Dirs] . Eveil aux langues et approches plurielles. De la formation des enseignants aux pratiques de classe. Paris, L'Harmattan, 231-253.

Rapporti

under development

Ikkuntattja


Phyllisienne Gauci

Raymond Facciol

Kuntatti u netwerks oħra

Antoinette Camilleri Grima   
Empowering Language Networks LACS

Aktar dwar l-attivitajiet tal-ECML

 

Icons to be used (please copy and paste):   

Reponsability of content: Phyllisienne Gauci

With the help of: Raymond Facciol

Please add content to this page! Contact Phyllisienne Gauci.