en  fr  de

FREPA en Croatie

Cette page offre une vue d'ensemble des développement en Croatie ainsi que des matériaux disponibles en croate. Cette page n'est disponible que dans la langue du pays.

Okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama 

Ova stranica daje pregled razvoja u Republici Hrvatskoj i materijalima koji su dostupni na hrvatskome i stranim jezicima koji se poučavaju.

Pregled REFERENTNOG OKVIRA ZA PLURALISTIČKE PRISTUPE JEZICIMA I KULTURAMA (ROPP):

Power-point prezentacija pluralističkih pristupa i Referentnog okvira, koja je na hrvatskome jeziku prikazana na stručnome skupu održanome na Filozofskome fakultetu u Osijeku, 10. 5. 2013.

O čemu se radi? Radi se o opsežnom opisu kao i stvarnoj primjeni pluralističkih i interkulturalnih kompetencija i izvora koji se najbolje mogu razvijati pri poučavanju kroz takozvane pluralističke pristupe. Stoga ovaj Okvir značajno pridonosi postizanju obrazovnih ishoda koje predlaže Vijeće Europe u područjima jezika i kultura.

Što su to pluralistički pristupi?  Naziv Pluralistički pristupi jezicima i kulturama odnosi se na didaktičke pristupe koji uključuju uporabu nekoliko (ili barem više od jednoga) inačica jezika ili kultura istovremeno. To je u suprotnosti s … Više

Tko bi sve trebao znati o Referentnom okviru za pluralističke pristupe jezicima?  Učitelji svih predmeta koji se zanimaju za višejezično i međukulturalni odgoj i obrazovanje, poučavatelji učitelja, osobe koje odlučuju o obrazovnoj politici, tvorci kurikuluma i programa, pisci udžbenika.

Referentni okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama nudi:

  • sustavni opis kompetencija i izvora (znanja, vještine i stavove) koji se trebaju razviti unutar perspektive višejezičnoga i međukulturalnoga odgoja i obrazovanja... Više
  • bazu podataka koja osigurava online nastavne materijale 
    Više
  • online komplet priručnika i materijala za poučavanje učitelja (tijekom studija ili stručnoga usavršavanja) Više
     

Zašto pluralistički pristupi u Republici Hrvatskoj? 

Projekt Vijeća Europe i Središta za moderne jezike u Grazu ostvaruje se  u okviru programa Plurilingvalno obrazovanje od 2008. do 2011. godine. Vijeće Europe posvećuje pozornost razvoju višejezičnosti ali i pluralističkim pristupima poučavanju jezika. Radi se o sustavnom bogaćenju jezičnog i kulturnog profila svakoga pojedinca kako bi se olakšala međusobna komunikacija. Izraz pluralistički pristupi jezicima i kulturama odnosi se na didaktičke pristupe, ali i na sveobuhvatno prihvaćanje povezanosti određenoga jezika s vlastitom kulturom uz otvaranje prema svim jezicima i kulturama s kojima postoji određena bliskost ili povezanost. Ističe se razlika od dosadašnjih pristupa koji su se temeljili na pojedinačnom pristupu jeziku i kulturi. Povijesno gledano, pluralistički se pristup razvio iz ranijih pristupa kao štu su buđenje svijesti o jezicima, jezične svjesnosti, integrirane didaktike i interkulturalnoga pristupa. Posebnost je u tome što ih pluralistički pristup prihvaća kao sastavnice. U svrhu poticanja primjene ovoga pristupa u nastavi, Projekt je ponudio praktični instrument, Referentni okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama uz dodatne nastavne materijale. Pluralistički su pristupi već prisutni u kurikulumima europskih zemalja kao što su Švicarska, Austrija i Španjolska, a za jezično homogenije sustave su relativna novost. U Republici Hrvatskoj poticanje višejezičnosti i razvoj tolerancije nalazimo u Nacionalnom okvirnom kurikulumu, posebice u dijelu koji se odnosi na učenje i poučavanje stranih jezika, tim više što se rezultati ovoga projekta, ROPP, direktno povezuju uz ZEROJ. Jedan od praktičnih načina obilježavanja pluralističkoga pristupa jezicima i kulturama zapravo je na neki način već poznat učiteljima i nastavnicima stranoga jezika koji dugi niz godina obilježavaju Europski dan jezika. Ovaj će im Referentni okvir pružiti teorijski i didaktički utemeljenu podlogu za detaljnije određivanje kompetencija na području pluralističkoga pristupa jezicima i kulturama.
 

ROPP-alati na hrvatskome jeziku

u izradi

Primjeri nastavnih materijala na hrvatskom jeziku

Neki od materijala za poučavanje na hrvatskome, odnosno materijali hrvatskih autora, su uključeni u online bazu podataka. Nadalje, materijali koji se odnose na Pluralističke pristupe su objavljeni na hrvatskome jeziku i u Republici Hrvatskoj:

Auf dem Weg zum interkulturellen Sprecher. Unterrichtsaktivitäten zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Kinder und Jugendliche.
Autori: Petravić, Ana/ Šenjug Golub, Ana
Opis: Zbirka nastavnih aktivnosti i materijala za razvoj interkulturalne kompetencije u nastavi njemačkog jezika za učenike u dobi od 8 do 18 godina na jezičnim razinama od A1 do B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Sastavni dio materijali čini i CD sa slikovnim i tekstualnim prilozima i radnim materijalima (Publikacija je razvijena u sklopu znanstvenog projekta „Razvoj interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi stranih jezika“ provođenog uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (2007.-), voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ana Petravić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
 
Pristup: http://www.skolskaknjiga.hr/hrv/page.asp?item=051510&act=more

Događanja

Na Filozofskome fakultetu u Osijeku održan stručni skup Pluralistički pristupi jezicima i kulturama
U petak, 10. svibnja 2013. godine od 12.00 do 17.00 sati na Filozofskome fakultetu u Osijeku održan je stručni skup na temu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Skup organiziraju Europski centar za moderne jezike (ECML Graz) iz Graza, Austrija i Filozofski fakultet u Osijeku: Pluralistički pristupi jezicima i kulturama – stručni skup na Filozofskome fakultetu u Osijeku    / Plakat stručnoga skupa   /  Program stručnoga skupa na engleskom jeziku  Gostujući su predavači bili Anna Schröder Sura, Justus-Liebig Universität Giessen, Njemačka i Michel Candelier, Université du Maine, Francuska. Na stručnome je skupu prisustvovalo oko 50 učitelja, nastavnika, profesora i studenata engleskoga i njemačkoga jezika. Za vrijeme skupa prikazane su uvodna prezentacija projekta i ECML-a u Grazu, prezentacija o pluralističkim pristupima na hrvatskome jeziku . Učesnici su radili sa zanimljivim materijalima:  zadatak    /  rješenje . Vijest o skupu objavljena je u „Glasu Slavon".

u izradi

Publikacije o Referentnom okviru (ROPP) u Republici Hrvatskoj

u izradi

 Izvješća

u izradi

Kontakt

Glavna kontaktna osoba

Ms Ninočka Truck-Biljan
Predavač (Lecturer)
Filozofski fakultet u Osijeku (Faculty of Humanities and Social Sciencies)
Lorenza Jägera 9, 31 000 Osijek
Tel: +385(0)31 21 14 00
Fax: +385(0)31 21 25 14
e-mail: ntruck@ffos.hr; ninocka.truckbiljan@gmail.com

Druge kontaktne osobe

Više o ECML aktivnostima na hrvatskome jeziku:  ECML contact point

Drugi kontakti i mreže

u izradi

Icons to be used (please copy and paste):   

Osoba odgovorna za sadržaj (vidi  kontaktnu osobu)

Molimo dodajte sadržaje na ovu stranicu! Povežite se s kontaktnom osobom.