en  fr  de

FREPA en Finlande

Cette page offre une vue d'ensemble des développement en Finlande ainsi que des matériaux disponibles en finnois. Cette page n'est disponible que dans la langue du pays.

FREPA ja kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta hyödyntävä lähestymistapa

Tämä maakohtainen sivu kuvaa, miten FREPA:a on kehitetty Suomen olosuhteissa sekä minkälaisia materiaaleja on tarjolla.

Yleiskuvaus FREPA:sta

Mikä FREPA on? FREPA tarjoaa kattavan kuvauksen ja käytännön esimerkkejä siitä, miten kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja niihin liittyviä osaamisalueita voidaan parhaiten kehittää opetuksessa. Näin ollen FREPA:n kautta pyritään saavuttamaan Euroopan neuvoston ehdottamat tavoitteet kieli- ja kulttuuritaidoissa.

Mitä tarkoitetaan monimuotoisilla lähestymistavoilla? Käsite viittaa didaktiseen toimintatapaan, jossa käytetään useampaa (kuin yhtä) kieltä tai kulttuuria tai näiden varianttia samanaikaisesti. Tätä voi verrata.. lisää…

Kenen tulisi tietää FREPA:sta? Aineenopettajien, opettajankouluttajien, päättäjien, opetussuunnitelmien ja opinto-ohjelmien laatijoiden, oppikirjojen laatijoiden.

FREPA tarjoaa:

  • systemaattisen kuvauksen osaamisalueista ja voimavaroista (tiedot, taidot, asenteet), joita voi kehittää kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden näkökulmista.. Lisää…
  • verkossa olevan opetusmateriaalipankin
  • verkossa olevan opettajien koulutusmateriaalipaketin (opettajaksi opiskeleville tai täydennyskoulutukseen osallistuville)

ABOUT THE SITUATION IN FINLAND

Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelmien valmistelutyössä yritetään tuoda kulttuuri- ja kielitietoisuutta sekä monikielisyyttä näkyvämmäksi osaksi koulun toimintakulttuuria. FREPA sisältää perusteeellisen kuvauksen monikielisyyden ja -kulttuurisuuden eri osa-alueista ja tasoista. Asiaan kannattaa ensiksi tutustua esimerkiksi kuvaajien kautta, jotta lukijalle hahmottuu käsitys siitä, kuinka laajasta ja moniuloitteisesta ilmiöstä on kyse:
http://carap.ecml.at/Descriptorsofresources/tabid/2654/language/en-GB/Default.aspx

FREPA-työkalut suomeksi

Seuraavat FREPA-työkalut ovat saatavissa suomeksi.

Esimerkkejä suomenkielisistä opetusmateriaaleista

Materiaalipankista löytyy joitakin suomenkielisiä opetusmateriaaleja. Tämän lisäksi suomeksi löytyy joitakin kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta käsitteleviä julkaisuja.  Lisää..

Tapahtumat

A Seminar on the Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures, 29.-30.1.2015, National board of education. Programme. Presentations 29.1.2015: Paula Mattila, ECML, FREPA and FNBEAnna-Kaisa Mustaparta, Basic education core curriculum, Pauliina Kanervo, The global citizen's pathPresentation: FREPAPresentation: DELA-NOBA. Presentations 30.1.2015: Workshop A: Eheyttävä monialainen oppimiskokonaisuusWorkshop B: The process of creation of the Oulu adaptationWorkshop C: Eija RuohomäkiConclusions: Paula Mattila

Suomeksi ilmestyneet FREPA:an liittyvät julkaisut

Julkaisun nimi...

Käytännön sovellutuksia

The FREPA framework of reference is a key to implementing pluralistic approaches to culture and language within classrooms. It has been designed by FREPA in association with the ECML “Learning through languages” programme.
It is designed for teachers of all subject areas that have an interest in pluralingual and intercultural education, as well as teacher trainers, decision makers, and curriculum and programme designers.
The framework itself presents a comprehensive list of descriptors covering knowledge, skills and attitudes, all of which are considered necessary within the perspective of pluralingual & intercultural education.

FREPA/CARAP-projektissa suunniteltu viitekehys ja siihen liittyvät oppimateriaalit täydentävät mm. kielten oppimisen, opetuksen ja arvoinnin yleiseurooppalaista viitekehystä (CEFR) ja Eurooppalaista kielisalkkua (ELP). FREPA/CARAP −viitekehys on kuitenkin jo itsessään monipuolinen, neljään eri lähestymistapaan perustuva, mikä tekee siitä mielenkiintoisen, kattavan ja ennen kaikkea eri opettajien –ei vain kieltenopettajien– opetusta uudistamaan haastavan kokonaisuuden.

Lähestymistavat ovat
1. tietoisuus kielellisestä monimuotoisuudesta
2. sukulaiskielten välisten yhteyksien ymmärtäminen
3. interkulttuurinen osaaminen
4. eri kielten (oppimisen) samankaltaisuuksia korostava didaktiikka

Linkki frepafin-sivustoon

Ota yhteyttä

Yhteyshenkilö...

Muita yhteystietoja ja linkkejä verkostoihin

sivustoa kehitetään

Vastuu sisällöstä: ota yhteys yhteyshenkilöön

Lisätäksesi linkkejä sivustolle ota yhteyttä yhteyshenkilöön.