en  fr  de

AndorraFREPA en Andorre

Cette page offre une vue d'ensemble des développement en Andorre ainsi que des matériaux disponibles en Catalan. Cette page n'est disponible que dans la langue du pays.

El MAREP i els enfocaments plurals de les llengües i les cultures a Andorra

Aquesta pàgina ofereix una visió general del desenvolupament a Andorra dels enfocaments plurals de les llengües i les cultures, així com dels materials disponibles en català.

Visió general del MAREP:

En què consisteix el MAREP? El MAREP consisteix en una descripció comprensiva de les competències i dels recursos plurilingües i interculturals que millor es poden desenvolupar a través dels enfocaments plurals de les llengües i les cultures. En aquest sentit, el MAREP contribueix de manera significativa a la consecució dels objectius fixats pel Consell d’Europa pel que fa a les llengües i les cultures.

Que són els “enfocaments plurals de les llengües i les cultures”?  Els “enfocaments plurals de les llengües i les cultures” comprenen tots aquells plantejaments didàctics que es duen a la pràctica a través d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen alhora diverses (o al menys més d’una) varietats lingüístiques i culturals. Més

A qui va adreçat el MAREP? El MAREP va adreçat molt especialment a tots els docents, siguin de la matèria que siguin, que estiguin interessats en l'educació plurilingüe i intercultural; formadors de professors; persones responsables de prendre les decisions, tècnics especialitzats en el disseny de programes educatius i de formació, autors dels llibres de text.

Quin és el contingut del MAREP?
El MAREP presenta: 

El MAREP al país

Quina és la raó de ser dels enfocaments plurals i del MAREP a Andorra?
En col·laboració amb els diversos punts de contacte nacionals del Centre Europeu de Llengües Modernes, el projecte "Competències plurilingües i interculturals: descriptors i materials d'ensenyament" té com a objectiu difondre les eines desenvolupades dins del projecte MAREP (Marc de referència per als enfocaments plurals de les llengües i de les cultures): (a) el document de referència, que defineix les competències plurilingües i interculturals en termes de coneixements, procediments i actituds, (b) un banc de materials didàctics disponibles a la xarxa i (c) una guia de formació per als professors. Concebut com una eina que estableix vincles entre les llengües i les varietats lingüístiques que els alumnes coneixen o estan aprenent, el MAREP coincideix totalment amb la visió general de l'ensenyament de llengües promoguda des del Consell d'Europa i és un complement al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Alguns exemples de materials didàctics en català

Properament s’inclouran alguns exemples de materials didàctics en català.

Esdeveniments

2 de juliol de 2014. Comunicació del MAREP prop de la Direcció del Departament d’Innovació i Avaluació Educativa (Sra. Mercè Cabré) i la Direcció del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals (Sr. Marc Jové).

30 de setembre de 2014. Comunicació del MAREP prop dels Caps d’Àrea d’Ordenament Curricular, Innovació i Avaluació Educativa, Exàmens Oficials i Reconeixement de Titulacions, Recursos Humans i Formació del Professorat i Psicopedagogia.

15 d’octubre de 2014. Comunicació del MAREP prop del personal tècnic del Ministeri d’Educació i Joventut del Govern d’Andorra

Contacte

Responsable del projecte al Principat d’Andorra
Josep Roig
Àrea d’Ordenament Curricular
Ministeri d’Educació i Joventut, Govern d’Andorra
Avinguda Rocafort, 21-23
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel. (376) 743300
Fax (376) 743313

Punt de contacte nacional del CELV al Principat d’Andorra 
Per a més informació sobre les activitats del CELV a Andorra: Punt de contacte nacional del CELV, Marcel·la Armengol.

 

Icons to be used (please copy and paste):   

Responsabilitat dels continguts d’aquesta pàgina:

Josep Roig - Responsable del projecte al Principat d’Andorra

Marcel.la Armengol – Punt de contacte nacional del CELV

Vols afegir nous continguts a la pàgina? Posa’t en contacte amb en Josep Roig