en  fr  de

REPA in Kroatien

Diese Länderseite bietet einen Überblick über Entwicklungen in Kroatien und über Materialien, die auf Kroatisch verfügbar sind.

 

Okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama 

Ova stranica daje pregled razvoja u Republici Hrvatskoj i materijalima koji su dostupni na hrvatskome i stranim jezicima koji se poučavaju.

Pregled REFERENTNOG OKVIRA ZA PLURALISTIČKE PRISTUPE JEZICIMA I KULTURAMA (ROPP):

Power-point prezentacija pluralističkih pristupa i Referentnog okvira, koja je na hrvatskome jeziku prikazana na stručnome skupu održanome na Filozofskome fakultetu u Osijeku, 10. 5. 2013.

O čemu se radi? Radi se o opsežnom opisu kao i stvarnoj primjeni pluralističkih i interkulturalnih kompetencija i izvora koji se najbolje mogu razvijati pri poučavanju kroz takozvane pluralističke pristupe. Stoga ovaj Okvir značajno pridonosi postizanju obrazovnih ishoda koje predlaže Vijeće Europe u područjima jezika i kultura.

Što su to pluralistički pristupi?  Naziv Pluralistički pristupi jezicima i kulturama odnosi se na didaktičke pristupe koji uključuju uporabu nekoliko (ili barem više od jednoga) inačica jezika ili kultura istovremeno. To je u suprotnosti s … Više

Tko bi sve trebao znati o Referentnom okviru za pluralističke pristupe jezicima?  Učitelji svih predmeta koji se zanimaju za višejezično i međukulturalni odgoj i obrazovanje, poučavatelji učitelja, osobe koje odlučuju o obrazovnoj politici, tvorci kurikuluma i programa, pisci udžbenika.

Referentni okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama nudi:

  • sustavni opis kompetencija i izvora (znanja, vještine i stavove) koji se trebaju razviti unutar perspektive višejezičnoga i međukulturalnoga odgoja i obrazovanja... Više
  • bazu podataka koja osigurava online nastavne materijale 
    Više
  • online komplet priručnika i materijala za poučavanje učitelja (tijekom studija ili stručnoga usavršavanja) Više
     

Zašto pluralistički pristupi u Republici Hrvatskoj? 

Projekt Vijeća Europe i Središta za moderne jezike u Grazu ostvaruje se  u okviru programa Plurilingvalno obrazovanje od 2008. do 2011. godine. Vijeće Europe posvećuje pozornost razvoju višejezičnosti ali i pluralističkim pristupima poučavanju jezika. Radi se o sustavnom bogaćenju jezičnog i kulturnog profila svakoga pojedinca kako bi se olakšala međusobna komunikacija. Izraz pluralistički pristupi jezicima i kulturama odnosi se na didaktičke pristupe, ali i na sveobuhvatno prihvaćanje povezanosti određenoga jezika s vlastitom kulturom uz otvaranje prema svim jezicima i kulturama s kojima postoji određena bliskost ili povezanost. Ističe se razlika od dosadašnjih pristupa koji su se temeljili na pojedinačnom pristupu jeziku i kulturi. Povijesno gledano, pluralistički se pristup razvio iz ranijih pristupa kao štu su buđenje svijesti o jezicima, jezične svjesnosti, integrirane didaktike i interkulturalnoga pristupa. Posebnost je u tome što ih pluralistički pristup prihvaća kao sastavnice. U svrhu poticanja primjene ovoga pristupa u nastavi, Projekt je ponudio praktični instrument, Referentni okvir za pluralističke pristupe jezicima i kulturama uz dodatne nastavne materijale. Pluralistički su pristupi već prisutni u kurikulumima europskih zemalja kao što su Švicarska, Austrija i Španjolska, a za jezično homogenije sustave su relativna novost. U Republici Hrvatskoj poticanje višejezičnosti i razvoj tolerancije nalazimo u Nacionalnom okvirnom kurikulumu, posebice u dijelu koji se odnosi na učenje i poučavanje stranih jezika, tim više što se rezultati ovoga projekta, ROPP, direktno povezuju uz ZEROJ. Jedan od praktičnih načina obilježavanja pluralističkoga pristupa jezicima i kulturama zapravo je na neki način već poznat učiteljima i nastavnicima stranoga jezika koji dugi niz godina obilježavaju Europski dan jezika. Ovaj će im Referentni okvir pružiti teorijski i didaktički utemeljenu podlogu za detaljnije određivanje kompetencija na području pluralističkoga pristupa jezicima i kulturama.
 

ROPP-alati na hrvatskome jeziku

u izradi

Primjeri nastavnih materijala na hrvatskom jeziku

Neki od materijala za poučavanje na hrvatskome, odnosno materijali hrvatskih autora, su uključeni u online bazu podataka. Nadalje, materijali koji se odnose na Pluralističke pristupe su objavljeni na hrvatskome jeziku i u Republici Hrvatskoj:

Auf dem Weg zum interkulturellen Sprecher. Unterrichtsaktivitäten zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im Unterricht Deutsch als Fremdsprache für Kinder und Jugendliche.
Autori: Petravić, Ana/ Šenjug Golub, Ana
Opis: Zbirka nastavnih aktivnosti i materijala za razvoj interkulturalne kompetencije u nastavi njemačkog jezika za učenike u dobi od 8 do 18 godina na jezičnim razinama od A1 do B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Sastavni dio materijali čini i CD sa slikovnim i tekstualnim prilozima i radnim materijalima (Publikacija je razvijena u sklopu znanstvenog projekta „Razvoj interkulturalne kompetencije u osnovnoškolskoj nastavi stranih jezika“ provođenog uz potporu Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (2007.-), voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ana Petravić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
 
Pristup: http://www.skolskaknjiga.hr/hrv/page.asp?item=051510&act=more

Događanja

Na Filozofskome fakultetu u Osijeku održan stručni skup Pluralistički pristupi jezicima i kulturama
U petak, 10. svibnja 2013. godine od 12.00 do 17.00 sati na Filozofskome fakultetu u Osijeku održan je stručni skup na temu Pluralistički pristupi jezicima i kulturama. Skup organiziraju Europski centar za moderne jezike (ECML Graz) iz Graza, Austrija i Filozofski fakultet u Osijeku: Pluralistički pristupi jezicima i kulturama – stručni skup na Filozofskome fakultetu u Osijeku    / Plakat stručnoga skupa   /  Program stručnoga skupa na engleskom jeziku  Gostujući su predavači bili Anna Schröder Sura, Justus-Liebig Universität Giessen, Njemačka i Michel Candelier, Université du Maine, Francuska. Na stručnome je skupu prisustvovalo oko 50 učitelja, nastavnika, profesora i studenata engleskoga i njemačkoga jezika. Za vrijeme skupa prikazane su uvodna prezentacija projekta i ECML-a u Grazu, prezentacija o pluralističkim pristupima na hrvatskome jeziku . Učesnici su radili sa zanimljivim materijalima:  zadatak    /  rješenje . Vijest o skupu objavljena je u „Glasu Slavon".

u izradi

Publikacije o Referentnom okviru (ROPP) u Republici Hrvatskoj

u izradi

 Izvješća

u izradi

Kontakt

Glavna kontaktna osoba

Ms Ninočka Truck-Biljan
Predavač (Lecturer)
Filozofski fakultet u Osijeku (Faculty of Humanities and Social Sciencies)
Lorenza Jägera 9, 31 000 Osijek
Tel: +385(0)31 21 14 00
Fax: +385(0)31 21 25 14
e-mail: ntruck@ffos.hr; ninocka.truckbiljan@gmail.com

Druge kontaktne osobe

Više o ECML aktivnostima na hrvatskome jeziku:  ECML contact point

Drugi kontakti i mreže

u izradi

Icons to be used (please copy and paste):   

Osoba odgovorna za sadržaj (vidi  kontaktnu osobu)

Molimo dodajte sadržaje na ovu stranicu! Povežite se s kontaktnom osobom.