en  fr  de

REPA in Litauen

Diese Länderseite bietet einen Überblick über Entwicklungen in Litauen und über Materialien, die auf Litauisch verfügbar sind.

Internetinis užduočių rinkinys

Internetinis užduočių rinkinys yra skirtas pedagogams (ir pedagogų rengėjams), norintiems savarankiškai susipažinti su pliuralistinės prieities metodais, kuriais remiasi parengta  KKPMMM mokomoji  medžiaga. Užduotimis taip pat gali naudotis pedagogų rengėjai besirengiantys seminarams ar jų metu.

Internetinį užduočių rinkinį sudaro 4 moduliai :

0.    Atradimo metodo modulis

Šio modulio tikslas – leisti dalyviams atlikti užduotį besimokančiųjų vaidmenyse, atrasti pliuralistinius metodus, jų sąsajas su daugiakalbės ir daugiakultūrės kompetencijų sampratomis, bei KKPMMM mokomąja medžiaga.

1. KKPMMM ir kalbų mokymo politika

Šis modulis kalbų mokymo profesionalams suteikia galimybę taikyti kalbų ir kultūrų pliuralistinius mokymo  metodus šiandieniniame mokyklos kalbų mokymo/si kontekste, ypač mokymo tikslų srityje.

2. Mokymo procese aš susiduriu su sunkumu… Kaip KKPMMM gali man padėti?

Šis modulis suteikia pasparą mokytojams taikant konkrečią KKPMM mokomąją medžiagą ar pluralistinius metodus, ypač, kai susiduriama su tam tikra mokymo ar bendro pobūdžio problemiška pedagogine situacija kasdieninėje praktikoje.

3. Norėčiau vykdyti projektą su savo studentais … Kaip KKPMMM gali man padėti?

Šis modulis – parama  mokytojams, ketinantiems taikyti metmenis ir pliuralistinius metodus kuriant ir įgyvendinant klasės ar mokyklos projektus, skirtus kitų kalbų mokymuisi ir kitų kultūrų pažinimui.

Prieiga prie Užduočių rinkinio anglų kalba (skiltyje - Teaching materials puslapio viršuje) arba prancūzų kalba - (skiltyje - Matériaux didactiques).