en  fr  de

FREPA in Lithuania

This country page offers an overview about developments in Lithuania and documents available in Lithuanian. This page is only available in the country's language.

Duomenynas

KKPMMM Duomenynas  - internetinė mokymo/si medžiaga, pateikianti  užduotis, sudarytas pagal kalbų ir kultūrų pliuralistinius mokymo/si metodus.

Šios mokomosios medžiagos rinkinio, pateikiančio informaciją skirtingomis kalbomis, tikslas - paskatinti prieigą prie užduočių, padedančių besimokantiesiems tobulinti savo žinias, gebėjimus ir nuostatas, Metmenyse  įvardijamus kaip ištekliai,  ir kurie gali būti ugdomi taikant pliuralistinius mokymo/si metodus. Pateikta mokomoji medžiaga tiesiogiai susijusi su išteklių deskriptoriais taip, kaip jie pateikiami KKPMM metmenyse.

Duomenynu galima naudotis per prieigą anglų kalba Teaching materials, esančią šio puslapio viršuje, arba prancūzų kalba (tab. Matériaux didactiques).

Žemiau rasite mokomosios medžiagos pavyzdžius lietuvių kalba.