en  fr  de

FREPA in Latvia

This country page offers an overview about developments in Latvia and documents available in Latvian. This page is only available in the country's language.

Mācību materiāli tiešsaistē

Tiešsaistes mācību materiāli pieejami skolotājiem (un skolotāju izglītotājiem), kuri vēlas apgūt plurālistisko pieeju un FREPA materiālu izmantošanu patstāvīgi. Izglītotāji var materiālus izmantot, gatavojoties mācību nodarbībām, kā arī nodarbību laikā.  

Mācību materiāli ietver 4 moduļus:

0. Atklāšanas modulis  

Moduļa mērķis ir ļaut dalībniekiem veikt aktivitāti kā apmācāmajiem un atklāt plurālistisko pieeju un tās saistību ar multilingvālo un daudzkultūru kompetenci, kā arī izmantot FREPA piedāvātos instrumentus.  

1. FREPA un izglītojošā valodu politika  

Modulis ļauj valodu profesionāļiem novērtēt FREPA nozīmi šodienas valodu mācīšanas/apgūšanas kontekstā skolās, īpaši attiecībā uz izglītošanas mērķiem.   

2. Man ir grūtības mācīšanas procesā … Kā FREPA man var palīdzēt?  

Modulis sniedz atbalstu konkrētā FREPA lietošanā, kā arī plurālistiskās pieejas organizēšanā, ņemot vērā grūtības, kas saistītas ar mācīšanu un vispārīgiem pedagoģiskajiem jautājumiem, ar kuriem pasniedzēji varētu saskarties ikdienas darbā.   

3. Es vēlos īstenot projektu ar saviem studentiem… Kā FREPA man var palīdzēt? 

Moduļa mērķis ir palīdzēt skolotājiem izmantot ietvaru un plurālistisko pieeju, izstrādājot un īstenojot nodarbību un skolu projektus, kas saistīti ar citām valodām un kultūrām.

Mācību materiāli pieejami angļu valodā (poga Teaching materials šīs lapas augšpusē) vai franču valodā (poga Matériaux didactiques)