en  fr  de

FREPA in Latvia

This country page offers an overview about developments in Latvia and documents available in Latvian. This page is only available in the country's language.

Datu bāze

Datu bāze “FREPA – Tiešsaistes mācību materiāli”, piedāvā mācību aktivitātes, kuras ietilpst plurālistiskajā pieejā valodām un kultūrām.

Šis krājums apkopo materiālus, kuri satur informāciju pari dažādām valodām, un sastādīts ar mērķi sniegt pieeju nodarbību aktivitātēm, kuras palīdzēs apmācāmajiem apgūt zināšanas, prasmes un attieksmes, kuras šajā ietvarā uzskaitītas kā  resursi un kuras var attīstīt ar plurālistisko pieeju.  Visi piedāvātie materiāli attiecas tieši uz resursu deskriptoriem, kas atrodami FREPA ietvarā. 

Datu bāzē iespējams meklēt informāciju angļu valodā (poga Teaching materials šīs lapas augšpusē) vai franču valodā (poga Matériaux didactiques).

Zemāk atrodami daži materiālu paraugi latviešu valodā.