en  fr  de

FREPA in Latvia

This country page offers an overview about developments in Latvia and documents available in Latvian. This page is only available in the country's language.

Kāpēc kompetences un resursi?

Kompetences jāsaprot šādi:

 • Kompetences ir saistītas ar situācijām, ar kompleksiem uzdevumiem, kuriem ir sociāla nozīme; tām ir sava vieta un sava sociālā funkcija;
 • tās ir vienības ar komplicētības pakāpi;
 • tās prasa dažādus iekšējos resursus (parasti zināšanu, attieksmju un prasmju kopumu) un ārējos resursus (vārdnīcas, starpniekus, u.tml.).

Apraksti, kas sniegti "FREPA kompetencēs un resursos" galvenokārt attiecas uz divām kompetenču jomām:

 1. Kompetence spēt lingvistiski un atbilstoši attiecīgajai kultūrai komunicēt citas vides kontekstā 
 2. Kompetence veidot un attīstīt plurālistisku valodu un kultūru repertuāru. 

FREPA identificē šīm kompetencēm nepieciešamos resursus, kuri tiek sniegti deskriptoru formā.

Resursi (zināšanas, attieksmes un prasmes):

Termins resursi parasti tiek attiecināts uz iekšējiem resursiem

Iekšējo resursu (kā arī ārējo resursu, bet ne kompetenču) lietošanu var mācīt situācijās/uzdevumos, kuri vismaz daļēji ir dekontekstualizēti.

Kompetences tiek skatītas galvenokārt sociālās lietošanas/vajadzību apmierināšanu jomā, kamēr resursi vairāk pieskaitāmi kognitīvajai jomai (un attīstības) psiholoģijai. Tātad, veicot kādu uzdevumu, nepieciešamas kompetences.  

Tomēr, tie ir resursi, kurus iespējams līdz zināmai pakāpei atšķirt un uzskaitīt, raksturojot tos  no apgūšanas un attīstības viedokļa izglītības praksē.

FREPA deskriptoru saraksts

Deskriptori piejami dažādos veidos un dažādās valodās:

 • Tie atrodami šajā web lapā hiperteksta formātā, lai atvieglotu to vizuālo izpēti.
  Deskriptori apskatāmi angļu valodā (uzklikšķinot uz pogas Descriptors šīs lapas augšpusē), franču valodā (uzklikšķinot uz pogas Descripteurs) vai vācu valodā (uzklikšķinot uz pogas Deskriptoren)
 • Tie ir daļa no dokumenta “FREPA Kompetences un resursi”         
  Teksts atrodams uzklikšķinot uz pogas Components (angļu valodā) / Éléments (franču valodā) / Instrumente (vācu valodā) šīs lapas augšpusē.
  (Tīmekļa biedriem: ja šis dokuments ir tulkots jūsu valodā, pēdējā teikuma vietā rakstiet: Teksts latviešu valodā - labajā pusē!)
 • Tie ir atrodami arī elektroniskajos dokumentos “FREPA – Deskriptoru tabulas kopējā mācību programmā”, arī hiperteksta formātā, bet ar papildus grafisko attēlojumu, kurš katru tabulas elementu ievieto apmācāmā mācību programmā.
  Teksts atrodams uzklikšķinot uz pogas Components (angļu valodā) / Éléments (franču valodā) / Instrumente (vācu valodā) šīs lapas augšpusē.