en  fr  de

FREPA in Croatia

This country page offers an overview about developments in Croatia and documents available in Croatian. This page is only available in the country's language.

Baza podataka ROPP – online materijali za poučavanje

Baza podataka ROPP – online materijali za poučavanje nudi aktivnosti poučavanja koji pripadaju u područje pluralističkih pristupa jezicima i kulturama.

Svrha ove zbirke materijala, koja uključuje unos  u različitim jezicima, olakšavanje je pristupa razrednim aktivnostima koji će pomoći učenicima u svladavanju znanja, vještina i stavova koje Referentni okvir navodi kao izvore  i koji se mogu razviti pomoću pluralističkih pristupa. Svi materijali koji su ponuđeni odnose se eksplicitno na deskriptore izvora onako kako se mogu pronaći u ROPP Okviru.
Baza podataka se može pregledati ili na engleskome (Teaching materials na vrhu ove stranice) ili francuskome (Matériaux didactiques).

Dolje ćete naći neke primjere materijala na hrvatskome jeziku.

u izradi