en  fr  de

FREPA in Slowenien

Diese Länderseite bietet einen Überblick über Entwicklungen in Slowenien und über Materialien, die auf Slowenisch verfügbar sind.

Seminarsko spletno gradivo

Seminarsko spletno gradivo je namenjeno učiteljem (in izvajalcem usposabljanj za učitelje), ki bi se želeli samostojno usposobiti za uporabo pluralističnih pristopov in ROPP gradiv. Gradivo je na voljo izvajalcem usposabljanj pri pripravi in izpeljavi usposabljanj za učitelje.

Seminarsko gradivo je sestavljeno iz štirih modulov:

0. Raziskovalni modul 

V tem modulu udeleženci sami v vlogi učencev izvedejo dejavnosti in tako spoznajo pluralistične pristope, njihovo povezanost z večjezično in večkulturno zmožnost, ter orodja, ki so del projekta ROPP.

1. ROPP in izobraževalna jezikovna politika 

Ta modul omogoči strokovnjakom s področja jezikov, da umestijo ROPP v sodobni kontekst poučevanja in učenja jezikov v šoli, zlasti v okvir izobraževalnih ciljev.

2. Pri poučevanju se soočam s težavami. Kako mi ROPP pri tem lahko koristi? 

Ta modul je v pomoč učiteljem pri uvedbi konkretne rabe ROPP-a oz. pluralističnih pristopov glede na določene težave, povezane s poučevanjem in splošnimi pedagoškimi zadevami, s katerimi se učitelji soočajo v svoji vsakodnevni praksi.

3. Rad bi izpeljal projekt s svojimi učenci … Kako mi ROPP pri tem lahko koristi? 

Ta modul je učiteljem v podporo pri uporabi okvira in pluralističnih pristopov takrat, ko želijo oblikovati in izpeljati razredne ali šolske projekte, kjer je vključenih več jezikov in kultur.

Seminarsko gradivo je v angleščini, v francoščini ali v nemščini.