en  fr  de

FREPA in Slovenia

This country page offers an overview about developments in Slovenia and documents available in Slovenian. This page is only available in Slovenian.

Zakaj zmožnosti in viri znanja?

Zmožnosti pojmujemo na naslednji način:

 • zmožnosti so povezane s situacijami, s kompleksnimi opravili, umeščenimi v družbeni kontekst, zato so življenjske in opravljajo določeno družbeno funkcijo;
 • zmožnosti so enote z določeno stopnjo kompleksnosti;
 • so povezane z različnimi notranjimi viri znanja (običajno so ti sestavljeni iz znanja, odnosov in spretnosti) in zunanje vire znanja (slovarje, posrednike, itd). 

Opisniki v ROPP zmožnostih in virih znanja se nanašajo predvsem na dve domeni zmožnosti:

 1. zmožnost jezikovnega in kulturnega sporazumevanja v okviru konteksta drugosti
 2. zmožnost izgrajevanja in razvijanja pluralističnega repertoarja jezikov in kultur

ROPP opredeljuje vire znanja, ki jih aktiviramo s pomočjo teh zmožnosti. Viri so predstavljeni v obliki opisnikov.

Viri znanja (znanje, odnosi, spretnosti):

Izraz viri znanja se na splošno uporablja za notranje vire znanja.

Notranje vire znanja (kot tudi rabo zunanjih virov znanja, ne pa tudi zmožnosti) pri pouku vključimo v situacije / opravila, ki so vsaj deloma dekontekstualizirani.

Zmožnosti so večinoma umeščene v domeno družbene rabe / potreb, medtem ko vire znanja uvrščamo bolj v področje kognitivne (in razvojne) psihologije. Na ta način so dejansko zmožnosti tiste, ki se aktivirajo, ko se lotimo določenega opravila.

Verjetno pa so viri znanja tisto, kar lahko – do določene mere – razločimo, naštejemo in določimo v smislu obvladovanja in konkretne dela pri pouku.

Dostop do ROPP seznama opisnikov

Do opisnikov lahko dostopate na različne načine in v različnih jezikih:

 • predstavljeni so na tej spletni strani; nadbesedilni format izboljša preglednost in olajše raziskovanje po strani.
  Lahko si jih preberete v angleščini (kliknite na zavihek Descriptors na vrhu te strani), v francoščini (zavihek Descriptuers) ali v nemščini (zavihek Deskriptoren)
 • Opisniki so del dokumenta FREPA – Competences and resources
  Poglejte pod zavihek Components (v angleščini) / Éléments (v francoščini) / Instrumente (v nemščini) na vrhu te strani.
 • Opisniki so dostopni prav tako v elektronskem dokumentu FREPA - Tables of descriptors across the curriculum, ko uporabite nadbesedilo, z dodatnim grafičnim ponazorilom, ki vsak sestavni del tabele umesti v učenčev kurikul.
 • Pod zavihkom Components (v angleščini) / Éléments (v francoščini) / Instrumente (v nemščini) na vrhu trenutne strani.