en  fr  de

FREPA in Montenegro

This country page offers an overview about developments in Montenegro and documents available in Montenegrin. It is only available in the country's language.

Zašto su nam potrebne kompetencije i resursi?

Kompetencije se mogu razumjeti na sljedeći način:

  • kompetencije su povezane sa situacijama, sa složenim zadacima koji imaju društvenu važnost, te su na taj način „smještene“ i imaju društvenu funkciju; 
  • one su jedinice sa određenim nivoom složenosti;
  • one pokreću različite unutrašnje „resurse“ (uglavnom kombinacija znanja, stavova i vještina) i spoljašnje resurse (rječnici, posrednici i sl.).

Deskriptori u FREPA kompetencijama i resursima uglavnom se odnose na dva domena kompetencije:

  1. kompetencija za upravljanje jezičkom i kulturalnom komunikacijom u kontekstu različitosti
  2. kompetencija za izgradnju i razvoj pluralističkog repertoara jezika i kultura

CARAP/FREPA identifikuje resurse koji su mobilisani kroz te kompetencije. Ovi resursi su prezentovani u obliku deskriptora.

Resursi (znanje, vještine i stavovi):

Termin „resursi“ se obično koristi da označi „unutrašnje resurse“. 

Unutrašnji resursi (kao i upotreba spoljašnjih resursa, ali ne kompetencija) mogu se učiti u situacijama/na zadacima koji su barem djelimično dekontektualizovani.

Kompetencije se najčešće sagledavaju u domenu socijalne upotrebe / potreba, dok resursi više pripadaju domenu kognitivne (i razvojne) psihologije. Prema tome,  zaista su kompetencije te koje se pokreću kada se uključimo u rješavanje određenog zadatka. 

Međutim, to su vjerovatno resursi koje možemo – do određene tačke – prepoznati i nabrojati, definišući ih time koliko njima vladamo i radeći na njima u obrazovnoj praksi.