en  fr  de

FREPA in Montenegro

This country page offers an overview about developments in Montenegro and documents available in Montenegrin. It is only available in the country's language.

Pristup bazi podataka sa on line nastavnim materij

Baza podataka FREPA - Online nastavni materijali, nudi nastavne aktivnosti iz oblasti pluralističkih pristupa jezicima i kulturama

Cilj ove kolekcije materijala, koji sadrže informacije na različitim jezicima, je da olakša pristup aktivnostima koje će pomoći učenicima da steknu znanje, vještine i stavove koje okvir prepoznaje kao resurse i koji se mogu razviti uz pomoć pluralističkih pristupa. Svi predloženi materijali se eksplicitno odnose na deskriptore resursa, kao što se mogu naći u FREPA Okviru.   

Baza podataka je na engleskom jeziku (tab Teaching materials na vrhu ove stranice) i na francuskom jeziku (tab Matériaux didactiques). 

Ovdje možete naći nastavni materijal na crnogorskom jeziku.