en  fr  de

FREPA in Montenegro

This country page offers an overview about developments in Montenegro and documents available in Montenegrin. It is only available in the country's language.

Online program za obuku nastavnika 

Online program obuke je dostupan nastavnicima (i trenerima), koji žele da samostalno organizuju obuku o pluralističkim pristupima i upotrebi  FREPA materijala. Materijali se mogu koristiti za pripremu programa obuke i u realizaciji obuke. Obuka se sastoji od 4 modula:

0.    FREPA  Modul  Otkriće

Cilj ovog modula je da omogući učesnicima da određenu aktivnost realizuju kao učenici i da na taj način upoznaju pluralistčke pristupe, njihovu vezu sa pojmovima plurilingvalna i plurikulturalna kompetencija, kao i instrumente koje predlaže FREPA. 

1. FREPA i obrazovne jezičke politike

Ovaj modul omogućava stručnjacima iz oblasti jezika da FREPA smjeste u kontekst savremene nastave / učenja u školi, pogotovo kada je riječ o obrazovnm ciljevima.

2. FREPA kao instrument u složenim pedagoškim kontekstima 

Ovaj modul predstavlja pomoć nastavniku  u organizovanju konkretne upotrebe FREPA, kao i pluralističkih pristupa, imajući u vidu određene teškoće u nastavi i određena pedagoška pitanja na koja nastavnici sigurno nailaze u svakodnevnoj praksi.

3. FREPA kao instrument za razvoj školskih projekata

Ovaj modul ima za cilj da pomogne nastavnicima da okvir i pluralističke pristupe iskoriste u pripremi i implementaciji odjeljenskih ili školskih projekata koji obuhvataju više jezika i kultura. 

Online programu obuke se može pristupiti na engleskom (tab Teaching materials na vrhu ove stranice) ili na francuskom jeziku (tab Matériaux didactiques).