en  fr  de

FREPA in Poland

This country page offers an overview about developments in Poland and documents available in Polish. This page is only available in the country's language.

Zestaw szkoleniowy  w wersji elektronicznej 

Zestaw szkoleniowy  w wersji elektronicznej przeznaczony jest dla nauczycieli  i trenerów szkolących nauczycieli, którzy chcieliby dokształcić się we własnym zakresie odnośnie pluralistycznych podejść i stosowania materiałów proponowanych w FREPA. Materiały mogą zostać wykorzystane przez szkoleniowców w przygotowanych przez nich szkoleniach.

Zestaw składa się  czterech modułów:

0. FREPA - Moduł wprowadzający  

Moduł ten pozwala na poznanie pluralistycznego podejścia oraz odnalezienie powiązań z kompetencjami różnojęzycznymi i wielokulturowymi poprzez udział, w charakterze ucznia, w ćwiczeniach  dydaktycznych. Moduł ten umożliwia również zapoznanie się z narzędziami prezentowanymi przez FREPA.

1. FREPA i językowa polityka edukacyjna  

Dzięki temu modułowi osoby zajmujące się zawodowo nauczaniem języków mogą dowiedzieć się jaka jest rola FREPA we współczesnych trendach  odnośnie nauczania/uczenia się języków w szkole, zwłaszcza jeżeli chodzi o założenia dotyczące zamierzonych efektów.

2. Napotykam w nauczaniu na pewne trudności… czy FREPA mógłby być  pomocny w ich pokonaniu? 

Moduł ten wspiera nauczycieli w opracowaniu metody służącej zastosowaniu FREPA oraz pluralistycznych podejść w sytuacji, kiedy nauczyciel napotyka w procesie nauczania  trudności dydaktyczne lub w pedagogiczne.

3. Zamierzam przygotować z moimi uczniami projekt ... czy FREPA  mógłby być w tym pomocny? 

Moduł ma  ułatwiać nauczycielom wykorzystanie FREPA i pluralistycznych podejść do przygotowania i przeprowadzenia w klasie lub w szkole  projektów dotyczących innych języków i kultur.

Zestaw szkoleniowy dostępny jest w języku angielskim (zakładka Teaching materials  w górnej części niniejszej strony) lub w języku francuskim (zakładka Matériaux didactiques).