en  fr  de

FREPA in Poland

This country page offers an overview about developments in Poland and documents available in Polish. This page is only available in the country's language.

Baza danych 

Baza danych Systemu opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur FREPA – materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej, zawiera materiały dydaktyczne dotyczące pluralistycznych podejść do języków i kultur.

Zbiór materiałów dydaktycznych w różnych językach ma ułatwić nauczycielom dostęp do  zasobów pedagogicznych, których  stosowanie w klasie umożliwia uczniom wykształcenie postaw i uzyskanie wiedzy oraz nabycie  umiejętności wymienionych wcześniej jako „zasoby”. Wszystkie te cechy rozwijane są dzięki pluralistycznym podejściom. Prezentowane materiały dydaktyczne  odwołują się wyraźnie do wyznaczników biegłości zawartych w  FREPA. 

Baza danych dostępna jest w języku angielskim (zakładka Teaching materials w górnej części strony) lub w języku francuskim  (zakładka Matériaux didactiques).

Poniżej kilka przykładów materiałów w języku polskim.

under development