en  fr  de

Pažadinimas kalboms

Keletas europinių projektų paskatino pažadinimo kalboms judėjimą platesniu mastu, apibūdindami jį kaip „prieities prie kalbų, kurių mokymas nėra įtrauktas į mokyklines ugdymo programas, metodą”. Tai nereiškia, kad šis  metodas yra susijęs tik su neplanuotomis mokyti kalbomis. Jis apima mokykloje dėstomą kalbą(as) ir bet kurią kitą kalbą, kurios toje mokykloje mokomasi. Bet Pažadinimas kalboms nesiriboja tik tomis kalbomis, kurių mokomasi, priešingai,  jis integruoja visą lingvistinę  įvairovę, ateinančią iš gyvenamosios aplinkos, šeimos, ar ... bet kurio pasaulio kampelio,  nesumenkinant  nė vienos kalbos svarbos. Kalbų,  kurių mokosi moksleiviai, skaičius kartais viršyja kelias dešimtis, todėl pažadinimo  kalboms  metodas gali atrodyti pati ekstremaliausia pliuralistinės prieities forma. Šis metodas buvo sukurtas supažindinti moksleivius su egzistuojančia kalbine įvairove (nepamirštant ir jų pačių gimtųjų kalbų įvairovės). Tai tarsi būtų pačių moksleivių „atsineštų” į mokyklą kalbų  pristatymas pradinėje mokykloje vykdant parengiamuosius kalbų, kuriomis šneka tos mokyklos mokiniai, kursus. Tokie kursai, beje, galėtų būti skatinami per visą mokymosi mokykloje laikotarpį.

L’Eveil aux langues (Pažadinimo kalboms) metodas, specialiai sukurtas Evlang and Jaling programoms, yra tampriai susijęs su Kalbinio sąmoningumo judėjimu, kurį devintajame dešimtmetyje Jungtinėje Karalystėje inicijavo E. Hawkins‘as. Tačiau šių dienų šviesoje éveil aux langues/Pažadinimas kalboms  tapatinamas su Kalbinio sąmoningumo subkategorija, teikiančia daug informacijos moksliniams tyrimams psicholingvistikos, o ne pedagogikos srityje,  kurioje besimokantysis nebūtinai susiduria su  daug kalbų. Dėl to  éveil aux langues propaguotojai yra labiau linkę naudoti anglišką terminą -  Awakening to languages – Pažadinimas kalboms - šiam metodui apibūdinti.