en  fr  de

Integruota didaktinė prieitis

Integruotos didaktikos metodai yra skirti padėti besimokantiems rasti sąsajas tarp riboto skaičiaus kalbų, kurių mokomasi mokykloje pagal ugdymo programas. Integruota didaktika remiasi pagrindiniu pliuralistinių metodų propaguojamu principu – panaudoti jau turimas žinias, tam, kad kuo daugiau sužinotume apie mažiau žinomus dalykus: per kalbą,  dėstomą mokykloje, susipažįstama su pirmąja užsienio kalba, kuri vėliau tampa atspirties tašku įsisavinant antrąją užsienio kalbą, ir t.t., turint omenyje, kad kalbinė tarpusavio parama veikia abiem kryptymis. Ši prieitis jokiu būdu neaplenkia moksleivių gimtosios kalbos vartosenos, ypač, kai jos mokoma tiesiogiai. Tokiu būdu, lygiagrečiai gali būti mokomasi dviejų, trijų ar net keturių kalbų.

Šio metodo ištakos pastebėtos E. Roulet’o darbuose 9-ojo dešimtmenčio pradžioje. Jis buvo taikomas vykdant daugelį projektų, tyrinėjančių idėjos vokiečių kalba po anglų kalbos įgyvendinimą, kai abiejų kalbų buvo mokomasi kaip užsienio kalbų (lyginant studijas, susijusias su trečiosios kalbos mokymusi). Kitos studijos tyrinėja būdus, kaip integruoti mokymosi kalbą ir kitas kalbas, kurių mokomasi. Ši prieitis taip pat randama dvikalbio mokymo metoduose, kuriais siekiama, kad besimokantieji gebėtų nustatyti panašumus ir skirtumus tarp kalbų, vartojamų mokymo procese, nepriklausomai kokio dalyko yra mokomąsi.