en  fr  de

FREPA in Finland

This country page offers an overview about developments in Finland and documents available in Finnish. This page is only available in the country's language.

Materiaalipankissa olevat opetusmateriaalit

Netissä oleva koulutusmateriaali on tarkoitettu opettajille (ja opettajankouluttajille), jotka haluavat itsenäisesti opiskella FREPA-materiaalien käyttöä. Materiaaleja voi käyttää joko oppitunnin valmisteluvaiheessa tai luokassa.

Koulutusmateriaali koostuu neljästä eri moduulista:

0. FREPA Discovery module (FREPA:n lähtökohdat) 

Moduulin tarkoitus on asettaa materiaalin käyttäjä itse oppijan asemaan ja ohjata pohtimaan, mitä monimuotoisuudella tarkoitetaan silloin, kun siitä puhutaan kieli- tai kulttuurikontekstissa. Lisäksi käyttäjä tutustuu FREPA:n tarjoamiin välineisiin.

1. FREPA and educational language policies (FREPA ja kielikoulutuspolitiikka)

Moduulissa keskitytään pohtimaan, miten kieliammattilaiset sijoittavat FREPA:n nykypäivän kieltenopetukseen tai –oppimiseen, etenkin siitä näkökulmasta, missä määrin pystytään vastaamaan opetukselle asetettuihin tavoitteisiin.

2. FREPA as an instrument in challenging pedagogical situations (FREPA:sta apua pedagogisesti haasteellisiin tilanteisiin)

Moduulissa esitellään, miten opettaja voi käyttää FREPA:a ja kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta korostavaa lähestymistapaa konkreettisena apukeinona tilanteissa, joihin koulussa ja opetuksessa nykyisin enenevissä määrin joudutaan.

3. FREPA as an instrument to develop classroom projects (FREPA:n soveltaminen projektityöskentelyyn)

Moduulissa esitellään, miten FREPA:a ja kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta voi soveltaa koulun tai luokan projekteihin, joihin liittyy kieli- tai kulttuurirajat ylittävä ulottuvuus.

Koulutusmateriaaleihin pääsee joko englanninkielisen (välilehtiotsikko Teaching materials) tai ranskankielisen palvelun (Matériaux didactiques) kautta.