en  fr  de

FREPA in Finland

This country page offers an overview about developments in Finland and documents available in Finnish. This page is only available in the country's language.

Materiaalipankki 

FREPA-materiaalipankki –palvelusta löytyy opetusmateriaaleja, joissa käsitellään kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta

Tämän useita eri kieliä sisältävän kokoelman tarkoitus on auttaa opettajaa löytämään luokkaansa aktiviteetteja, joiden avulla voidaan kehittää oppilaiden voimavaroja kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden alueella tietopohjan, asenteiden tai taitojen kehittämisen kautta. Kaikissa tarjolla olevissa materiaaleissa viitataan suoraan voimavarakuvaimiin siten, kuin ne ovat löydettävissä FREPA:sta. 

Materiaalipankkiin pääsee joko englanninkielisen (välilehtiotsikko Teaching materials) tai ranskankielisen palvelun (Matériaux didactiques) kautta.

Alla joitakin esimerkkejä tarjolla olevista materiaaleista suomeksi.