en  fr  de

FREPA in Finland

This country page offers an overview about developments in Finland and documents available in Finnish. This page is only available in the country's language.

Mitä ovat osaamisalueet ja voimavarat?

Käsite osaamisalue tarkoittaa tässä seuraavaa:

  • osaamisalueet liittyvät tilanteisiin, monimuotoisiin tehtäviin, joilla on sosiaalinen ulottuvuus. Näin ollen osaamisalueet ovat tilannesidonnaisia ja niillä on sosiaalista merkitystä;
  • ne ovat kokonaisuuksia, jotka eroavat haastavuudeltaan:
  • niissä suoriutuminen edellyttää osallistujalta erilaisia yksilöllisiä voimavaroja (resursseja), jotka perustuvat yksilön tietoihin, asenteisiin ja taitoihin sekä ulkoisia tekijöitä (resursseja), joita ovat esimerkiksi sanakirjat, viestin välittymisen kanavat jne.

FREPA:n osaamisalueisiin ja voimavaroihin liittyvät kuvaukset voidaan jakaa pääasiallisesti kahteen eri luokkaan:

 1. kyky/taito tulla toimeen kielellisesti ja kulttuurisesti itselle hiukan vieraammassa toimintaympäristössä
 2. kyky/taito rakentaa ja kehittää itselleen kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintatapoja

FREPA pyrkii osoittamaan, mitä voimavaroja voidaan kehittää kunkin osaamisalueen kautta. Voimavarat esitetään kuvaimien (descriptors) kautta.

Voimavarat (tiedot, asenteet, taidot):

Käsitteellä voimavarat viitataan yleensä henkilön yksilöllisiin voimavaroihin

Yksilöllisiä voimavaroja (aivan kuten ulkoisten voimavarojen hyödyntämistä, muttei kuitenkaan osaamisalueita) voidaan kehittää tilanteissa tai tehtävillä, jotka ovat ainakin osittain kontekstiin sitomattomia.

Osaamisalueisiin viitataan pääsääntöisesti sosiaalisen kielenkäytön tilanteissa/tarpeissa, kun taas voimavarat tuntuvat liittyvän enemmänkin kognitiiviseen (kehitys) psykologiaan.

Näin ollen nimenomaan osaamisalueista   on kysymys silloin, kun pyritään suoriutumaan jostakin tehtävästä. Voi kuitenkin olla, että yksilö pystyy tiettyyn pisteeseen asti tunnistamaan ja luettelemaan omat voimavaransa ja niiden tason. Myös koulutuksessa keskitytään enemmän niihin.

Mistä FREPA-kuvaimet löytyvät?

Kuvaimet löytyvät eri tavoin ja eri kielillä:

 • tältä sivustolta hypertekstinä, jolloin niiden selaaminen on yksinkertaisempaa. 
  Ne ovat saatavilla joko englanniksi (klikkaa tämän sivun yläreunassa olevaa välilehteä otsikolla Descriptors), tai ranskaksi (Descripteurs), tai saksaksi (Deskriptoren).
 • asiakirjasta nimeltä FREPA – Competences and resources     
  Katso tämän sivun yläreuna, välilehti otsikolla Components (englanniksi) / Éléments (ranskaksi) / Instrumente (saksaksi) 
 • tältä sivustolta kokonaisuuden alla otsikolla FREPA – Tables of descriptors across the curriculum. Myös täällä kuvaimet näkyvät hypertekstinä mutta siten, että ne voi samalla sijoittaa graafisesti oppijan opetussuunnitelmaan.
  Ks. tämän sivun yläreuna, välilehti otsikolla Components (englanniksi) / Éléments (ranskaksi) / Instrumente (saksaksi)