en  fr  de

FREPA in Denmark

This country page offers an overview about developments in Denmark and documents available in Danish. This page is only available in the country's language.

Databasen

Databasen REPT, online undervisningsmaterialer, tilbyder undervisningsaktiviteter, der falder ind under pluralistiske tilgange til sprog og kulturer.

Formålet med denne samling af materialer, som omfatter input på forskellige sprog, er at lette adgangen til aktiviteter i klasseværelset, hvilket vil hjælpe eleverne til at beherske den viden og de færdigheder og holdninger, som systemet angiver som ressourcer, og som kan udvikles af pluralistiske tilgange. Alle foreslåede materialer henviser udtrykkeligt til deskriptorer for ressourcer, som kan findes i REPT-systemet.

Du kan anvende databasen enten på engelsk (fanebladet Teaching materials (Undervisningsmaterialer) øverst på denne side) eller på fransk (fanebladet Matériaux didactiques).

Nedenfor finder du nogle eksempler på materialer på dansk.

under udvikling