en  fr  de

FREPA in Czech Republic

This country page offers an overview about developments in Czech Republic and documents available in Czech. This page is only available in the country's language.

Proč kompetence a zdroje?

Competences have to be understood as follows:

  • Kompetence se týkají situací se sociálním významem
  • Jsou jednotkami s určitým stupněm složitosti 
  • they call on different internal resources (generally a mix of knowledge, attitudes and skills) and external resources (dictionaries, mediators, etc.).

Deskriptory FREPA kompetencí a zdrojů se soutředí na dvě hlavní body:

  1. Jazyková a kulturní komuniíkace v kontextu jinakosti
  2. Rozvoj plurilitního repertoáru jazyků a kultur 

FREPA identifies resources which are mobilised through these competences. These resources are presented in the form of descriptors.

Resources (knowledge, attitudes and skills):

The term resources is generally used for internal resources. 

Internal resources (as well as the use of external resources, but not competences) can be taught in situations/ tasks which are at least partly decontextualised.

Competences are viewed mainly in the domain of social usage / needs, while resources seem rather to belong to the domain of cognitive (and developmental) psychology. In this view it is indeed competences which come into play when one engages with a task.

However, it is probably the resources that one can – to a certain point – distinguish and list, defining them in terms of mastery and working on them in educational practice.

Přístup k seznamu deskriptorů FREPA

Přístup k deskriptorům je různý v různých jazycích: 

  • Jsou uvedeny na webové stránce v hypertextovém formátu
  • Jsou k dispozici  v anglickém jazyce (záložka deskriptorů v honí části této stránky), ve francouzštině (Descripteuers) a němčině (Deskriptoren)
  • Jsou součástí dokumentu FREPA (zdroje)